Архів: 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-серпні 2019 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

107,6

109,0

101,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

113,4

109,4

127,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

106,7

106,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

111,0

111,0

-

Добування металевих руд

07

117,9

107,3

127,9

Переробна промисловість

C

102,4

104,7

96,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,3

106,8

99,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,9

105,1

99,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,9

110,9

107,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

114,4

115,2

102,6

Виробництво цукру

10.81

95,5

97,1

2

Виробництво напоїв

11

114,3

114,3

114,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

107,5

106,8

111,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,2

105,2

99,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

101,3

102,0

76,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,9

103,7

95,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

114,5

115,8

102,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

109,1

110,3

100,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

94,6

95,3

93,9

Машинобудування

26-30

104,6

106,6

100,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

106,1

107,7

101,3

Виробництво електричного устатковання

27

99,3

99,3

99,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

104,5

106,1

101,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

108,2

110,4

100,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

114,7

114,7

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

102,5

102,8

102,2

Інвестиційні товари

 

107,1

108,6

101,2

Споживчі товари короткострокового використання

 

105,8

107,1

99,7

Споживчі товари тривалого використання

 

105,7

108,4

101,5

Енергія

 

112,5

112,6

76,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.09.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше