Архів: 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-грудні 2019 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

104,1

105,7

97,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

103,7

100,4

114,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,1

99,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

97,2

97,2

-

Добування металевих руд

07

108,9

103,2

113,6

Переробна промисловість

C

100,0

102,7

93,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

104,0

105,7

97,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

103,9

104,0

99,0

Виробництво молочних продуктів

10.5

110,6

110,6

107,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

112,2

113,2

99,0

Виробництво цукру

10.81

96,1

98,4

2

Виробництво напоїв

11

112,7

112,6

112,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

106,3

105,9

107,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,5

102,9

95,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,2

96,9

72,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,2

100,8

93,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

113,5

114,9

100,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

107,3

108,7

97,3

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

90,9

92,3

89,6

Машинобудування

26-30

102,7

104,5

98,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

105,2

106,7

100,4

Виробництво електричного устатковання

27

95,6

95,2

98,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

103,3

105,0

99,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

106,3

108,9

96,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

111,4

111,4

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

98,4

99,9

96,6

Інвестиційні товари

 

105,9

107,6

99,0

Споживчі товари короткострокового використання

 

104,8

106,3

98,0

Споживчі товари тривалого використання

 

104,8

107,6

100,0

Енергія

 

107,6

107,7

72,8

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше