Архів: 2019| 2018 |2017| 2016| 2015

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС1 по регіонах у грудні 2019 року2

(тис.грн)

 

Кількість АЗС3

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

6416

4020018,5

643,0

1516509,4

2396972,2

32733,7

73160,2

3853178,0

2048134,5

111085,1

Вінницька

281

106052,6

-

54636,4

49012,9

-

2403,3

135898,3

76251,2

3655,1

Волинська

154

71487,1

-

36984,7

32673,0

403,0

1426,4

178439,1

31815,5

2223,2

Дніпропетровська

471

342700,8

-

119321,0

217307,5

1809,0

4263,3

203710,4

143138,9

7745,9

Донецька

244

123558,2

13,2

61902,8

57944,1

-

3698,1

89123,6

96696,9

11058,0

Житомирська

233

96814,0

110,6

53647,2

41831,0

446,4

778,8

171736,4

66539,3

8195,3

Закарпатська

239

123695,3

-

41138,4

79128,1

548,8

2880,0

202886,5

31729,7

3304,2

Запорізька

300

192069,2

-

87832,0

101387,0

635,4

2214,8

126583,6

112196,7

2510,5

Івано-Франківська

169

102641,6

-

46681,1

55087,9

-

872,6

141776,0

42998,7

1584,2

Київська

449

353927,1

-

92549,1

243716,1

7123,3

10538,6

407530,2

194710,8

3974,3

Кіровоградська

186

89230,1

-

53958,9

32787,1

186,6

2297,5

82809,3

66751,9

6924,8

Луганська

95

43402,5

-

27279,4

16123,1

-

-

23095,7

22583,9

1308,5

Львівська

369

260035,9

-

96242,1

154839,4

1378,8

7575,6

358551,9

101134,4

5676,7

Миколаївська

251

100826,4

-

45297,1

54068,0

-

1461,3

117399,4

57673,4

4470,4

Одеська

384

357139,5

-

98606,4

251835,0

3830,0

2868,1

203292,1

90741,2

2258,5

Полтавська

297

158139,0

-

85146,3

67849,1

512,4

4631,2

166759,2

139741,1

8968,2

Рівненська

167

86101,9

-

38948,0

44406,1

549,0

2198,8

131630,2

38259,7

3007,7

Сумська

160

91132,8

-

50997,4

38350,5

98,6

1686,3

74094,8

62093,0

9863,3

Тернопільська

184

65136,1

-

35445,5

28449,8

-

1240,8

74475,8

48210,3

3051,0

Харківська

514

232340,7

31,7

83373,3

142316,7

2415,0

4204,0

185619,5

175190,6

4417,1

Херсонська

207

98385,8

-

48626,5

49170,4

25,7

563,2

74817,5

58228,8

1622,7

Хмельницька

206

99592,4

487,5

54908,5

40839,8

354,4

3002,2

93408,4

65627,2

1175,6

Черкаська

262

153126,7

-

77564,6

71974,4

321,6

3266,1

157879,5

74045,9

3348,6

Чернівецька

180

64795,6

-

29336,8

34967,4

51,6

439,8

97132,9

17182,2

165,6

Чернігівська

174

63150,8

-

33633,3

28857,2

-

660,3

49594,0

40555,9

5877,6

м.Київ

240

544536,4

-

62452,6

462050,6

12044,1

7989,1

304933,7

194037,3

4698,1

1 Дані наведено щодо АЗС підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців.

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 Включає автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

4  Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 (т)

 

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

110370,2

19,1

43115,7

63674,7

786,2

2774,5

124711,6

92270,7

5565,6

Вінницька

2959,5

-

1562,6

1305,5

-

91,4

4400,6

3502,6

181,3

Волинська

2070,8

-

1095,9

911,2

10,3

53,4

5836,4

1406,7

121,7

Дніпропетровська

9314,6

-

3338,3

5774,0

42,5

159,8

6405,4

6611,2

376,8

Донецька

3407,8

0,4

1750,5

1536,0

-

120,9

2894,7

4308,5

522,9

Житомирська

2718,3

3,5

1536,6

1135,1

11,7

31,4

6065,6

3085,3

381,8

Закарпатська

3453,9

-

1184,9

2144,8

13,8

110,4

6594,1

1385,4

159,3

Запорізька

5306,2

-

2482,3

2722,1

16,5

85,3

4005,5

5078,9

125,7

Івано-Франківська

2762,2

-

1293,4

1437,2

-

31,6

4487,0

1905,6

75,0

Київська

9843,1

-

2688,8

6560,6

178,0

415,7

13462,9

8835,5

207,7

Кіровоградська

2487,4

-

1520,6

876,7

4,8

85,3

2734,8

3004,4

398,8

Луганська

1200,5

-

768,4

432,1

-

-

730,5

987,1

60,3

Львівська

7004,7

-

2675,6

4015,0

35,0

279,1

11460,0

4424,8

283,8

Миколаївська

2824,1

-

1310,2

1462,6

-

51,3

3977,2

2577,2

210,3

Одеська

9730,9

-

2823,2

6694,6

96,4

116,7

6507,9

3951,2

113,6

Полтавська

4423,0

-

2429,4

1815,0

12,3

166,3

5523,0

6262,8

483,7

Рівненська

2380,6

-

1102,7

1190,6

13,3

74,0

4274,9

1722,9

139,7

Сумська

2562,1

-

1454,7

1042,7

2,5

62,2

2400,3

2783,9

493,3

Тернопільська

1791,0

-

993,8

750,2

-

47,0

2366,0

2138,1

149,3

Харківська

6480,5

1,0

2459,7

3795,3

56,9

167,6

6053,9

8144,9

218,6

Херсонська

2720,5

-

1379,8

1318,7

0,6

21,4

2353,1

2561,8

72,8

Хмельницька

2776,1

14,2

1544,3

1091,8

10,9

114,9

3001,9

2976,0

64,5

Черкаська

4288,3

-

2209,6

1951,4

7,5

119,8

5072,8

3301,4

160,0

Чернівецька

1787,2

-

828,4

941,8

1,3

15,7

3166,9

767,1

7,8

Чернігівська

1735,5

-

941,6

770,3

-

23,6

1576,2

1826,5

290,1

м.Київ

14341,4

-

1740,4

11999,4

271,9

329,7

9360,0

8720,9

266,8

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

106,9

57,0

95,5

114,7

160,7

134,4

110,7

129,2

116,2

Вінницька

90,3

-

83,5

99,5

-

99,9

99,3

114,2

173,2

Волинська

118,0

-

105,2

138,5

177,6

109,0

102,7

127,8

209,5

Дніпропетровська

95,9

-

85,9

102,9

150,2

85,7

104,4

147,1

76,3

Донецька

113,6

80,0

103,8

117,2

-

13433,3

116,0

145,2

100,1

Житомирська

103,7

100,0

99,9

108,2

137,6

144,7

134,5

119,3

103,0

Закарпатська

80,1

-

71,3

85,5

146,8

83,1

97,3

112,7

259,0

Запорізька

97,8

-

89,3

106,4

148,6

110,2

105,2

138,4

149,1

Івано-Франківська

102,8

-

97,0

108,7

-

97,2

107,4

130,9

165,6

Київська

130,2

-

112,4

133,8

193,1

246,1

139,4

123,4

97,7

Кіровоградська

107,9

-

103,3

117,8

165,5

100,4

121,4

126,7

103,3

Луганська

84,3

-

71,1

125,6

-

-

90,5

116,8

83,2

Львівська

101,9

-

92,4

111,2

123,7

82,0

112,4

122,3

313,6

Миколаївська

102,1

-

95,2

114,0

-

47,2

105,0

138,2

193,1

Одеська

113,2

-

99,0

118,3

273,9

484,2

109,7

172,5

193,2

Полтавська

109,3

-

99,8

119,4

153,8

195,4

97,6

123,1

129,6

Рівненська

108,0

-

101,0

117,6

144,6

80,7

115,9

114,1

139,0

Сумська

113,7

-

108,7

119,3

147,1

156,3

113,9

123,5

113,6

Тернопільська

105,6

-

97,3

117,6

-

125,3

100,7

122,3

325,3

Харківська

112,4

111,1

105,6

115,4

257,5

133,0

112,5

172,0

95,1

Херсонська

99,2

-

91,8

108,0

200,0

108,6

107,3

133,5

54,0

Хмельницька

97,6

273,1

89,7

105,7

641,2

136,8

91,8

91,8

47,1

Черкаська

107,6

-

95,9

125,4

123,0

100,9

103,1

131,1

108,0

Чернівецька

100,1

-

92,8

106,0

144,4

747,6

105,0

89,9

55,3

Чернігівська

108,3

-

102,1

119,3

-

72,4

99,1

113,4

97,6

м.Київ

119,3

-

101,1

120,3

126,3

304,7

119,5

121,1

129,5

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)  

 

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

96,8

137,4

95,4

97,0

106,1

112,8

93,3

99,7

98,6

Вінницька

94,1

-

93,6

94,5

-

99,8

87,1

97,8

99,0

Волинська

86,7

-

103,5

71,2

110,8

131,5

95,4

100,9

91,2

Дніпропетровська

95,6

-

93,1

96,5

103,9

112,9

93,1

104,6

103,7

Донецька

97,1

100,0

97,6

96,0

-

103,6

97,9

100,4

103,5

Житомирська

98,8

79,5

97,5

100,3

103,5

105,4

97,1

99,1

98,2

Закарпатська

108,8

-

108,0

108,5

121,1

126,2

105,3

107,6

118,6

Запорізька

94,0

-

91,7

95,4

99,4

129,0

95,0

100,8

104,1

Івано-Франківська

103,1

-

99,9

105,3

-

154,1

104,1

104,6

106,7

Київська

93,7

-

92,4

93,7

132,4

90,5

93,8

96,9

94,7

Кіровоградська

93,5

-

92,2

93,8

111,6

117,8

86,7

95,7

102,8

Луганська

101,1

-

100,8

101,7

-

-

67,7

101,8

86,4

Львівська

100,2

-

97,8

99,3

110,8

155,6

99,8

100,0

94,7

Миколаївська

99,8

-

97,0

101,1

-

158,3

88,2

100,2

97,5

Одеська

99,5

-

99,2

99,4

102,7

110,3

87,0

107,1

106,4

Полтавська

90,8

-

89,8

92,2

80,4

93,4

86,6

95,4

97,3

Рівненська

100,4

-

97,8

99,3

116,7

222,2

96,0

98,7

94,7

Сумська

96,5

-

96,5

95,7

138,9

114,1

85,6

97,6

91,1

Тернопільська

97,4

-

97,5

96,3

-

114,1

96,0

102,0

83,8

Харківська

94,6

125,0

90,1

97,1

100,2

110,0

94,2

98,8

107,1

Херсонська

96,0

-

95,0

97,0

100,0

112,0

92,9

98,3

90,9

Хмельницька

98,2

171,1

97,8

95,9

605,6

116,8

91,0

96,8

80,6

Черкаська

95,5

-

93,0

97,1

94,9

127,0

77,8

97,1

96,2

Чернівецька

98,7

-

98,3

99,2

144,4

88,2

90,9

102,4

190,2

Чернігівська

94,1

-

93,2

94,6

-

119,2

88,4

97,1

104,1

м.Київ

97,8

-

97,3

97,8

93,4

107,3

99,0

101,4

98,5

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
24.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше