Архів: 2020|2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2020 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

100,1

99,2

103,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

98,8

96,8

104,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

96,3

96,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

94,0

94,0

-

Добування металевих руд

07

103,1

101,4

104,4

Переробна промисловість

C

101,2

100,4

103,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,3

101,0

102,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,3

99,2

101,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,3

101,1

102,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,2

100,2

99,6

Виробництво цукру

10.81

103,6

104,0

к

Виробництво напоїв

11

101,0

101,0

101,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,3

100,3

100,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,1

99,7

100,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,7

96,5

99,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,4

99,9

106,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,9

100,9

101,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,9

100,0

99,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

103,7

101,8

105,7

Машинобудування

26-30

100,5

99,9

102,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,4

100,4

100,3

Виробництво електричного устатковання

27

99,5

99,3

100,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,9

99,8

100,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,6

100,1

105,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

97,9

97,9

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

102,2

100,8

104,5

Інвестиційні товари

 

101,0

100,6

102,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,0

100,7

101,8

Споживчі товари тривалого використання

 

99,8

99,7

99,9

Енергія

 

97,3

97,2

99,8

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
11.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше