Архів: 2020|2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2020 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

101,8

101,5

102,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

95,5

93,6

101,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,1

99,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

87,8

87,8

-

Добування металевих руд

07

98,8

95,7

101,2

Переробна промисловість

C

101,2

100,5

103,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,6

100,8

104,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,3

101,1

105,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,9

100,8

101,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,8

100,5

105,0

Виробництво цукру

10.81

100,1

100,1

к

Виробництво напоїв

11

100,2

100,3

98,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,2

101,1

101,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

101,7

100,6

104,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,6

98,3

103,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,1

100,6

98,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,5

100,5

100,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,3

100,5

107,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

101,9

100,9

102,9

Машинобудування

26-30

100,7

100,3

101,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

99,6

99,5

99,6

Виробництво електричного устатковання

27

100,3

100,4

99,6

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,5

100,3

101,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,4

100,5

103,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,9

105,9

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

101,2

100,3

102,6

Інвестиційні товари

 

100,8

100,3

102,5

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,4

100,7

104,1

Споживчі товари тривалого використання

 

101,1

100,6

102,0

Енергія

 

102,8

102,8

103,6

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
10.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше