Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2020 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

95,8

95,8

95,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

76,3

69,6

94,9

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

65,5

65,5

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

66,7

66,7

-

Добування металевих руд

07

82,5

66,6

93,4

Переробна промисловість

C

97,0

97,8

94,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

104,2

104,8

101,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,9

101,6

103,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

107,2

107,0

110,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

104,7

105,7

94,0

Виробництво цукру

10.81

103,4

105,8

к

Виробництво напоїв

11

106,0

106,3

99,7

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,1

102,3

99,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

96,1

96,7

94,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

79,5

78,9

86,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,3

93,2

98,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,1

110,3

95,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,6

102,4

94,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

88,4

87,7

89,2

Машинобудування

26-30

98,7

97,4

102,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,5

101,8

96,0

Виробництво електричного устатковання

27

86,3

84,0

98,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,1

101,2

97,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

104,6

102,1

106,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,4

101,4

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

91,1

89,9

92,9

Інвестиційні товари

 

103,1

103,1

102,5

Споживчі товари короткострокового використання

 

104,8

105,4

102,1

Споживчі товари тривалого використання

 

102,5

103,8

99,7

Енергія

 

93,2

93,2

86,0

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
10.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше