Архів: 2020

 

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-березні 2020 року1

 

     

 

Коди причин смерті

за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

149064

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

2032

з них

туберкульоз

A15–A19

892

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

860

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

19901

з них злоякісні

C00–C97

19711

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

58

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

582

з них цукровий діабет

E10–E14

529

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

280

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

219

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

1174

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

101633

з них

ішемічна хвороба серця

I20–I25

69976

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

992

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

19965

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

3571

з них грип і пневмонія

J10–J18

1974

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

5940

з них алкогольна хвороба печінки

K70

475

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

124

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

131

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

690

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

8

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

266

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

262

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

5308

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

7083

з них

транспортні нещасні випадки

V01–V99

882

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

220

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

358

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

499

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

657

навмисне самоушкодження

X60–X84

1357

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

365

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

9

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

9

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
03.07.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше