Архів: 2020

 

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-квітні 2020 року1

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

195287

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

2659

з них

туберкульоз

A15–A19

1168

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

1124

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

26107

з них злоякісні

C00–C97

25877

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

66

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

751

з них цукровий діабет

E10–E14

683

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

354

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

271

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

1519

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

133560

з них

ішемічна хвороба серця

I20–I25

92141

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

1303

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

26136

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

4345

з них грип і пневмонія

J10–J18

2358

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

7810

з них алкогольна хвороба печінки

K70

627

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

156

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

162

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

873

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

13

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

362

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

358

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

6674

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

9252

з них

транспортні нещасні випадки

V01–V99

1116

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

297

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

472

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

638

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

872

навмисне самоушкодження

X60–X84

1860

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

485

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

252

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

242

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

10

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованaих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
08.07.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше