Архів:2020 2019

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

за січень-червень 2020 року

 

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

-45928,7

60,8

62175,7

39,2

108104,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

5335,1

53,3

20468,5

46,7

15133,4

Переробна промисловість

C

-27350,9

64,5

30974,3

35,5

58325,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

4231,9

66,3

13257,1

33,7

9025,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

-170,7

67,4

276,1

32,6

446,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

-153,6

70,3

1536,6

29,7

1690,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

297,5

66,7

1185,3

33,3

887,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-13351,3

62,5

1168,6

37,5

14519,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1396,7

70,5

1605,2

29,5

208,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-2124,2

66,7

2728,0

33,3

4852,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-9587,8

58,0

4204,8

42,0

13792,6

машинобудування

26+27+28+29+30

-7558,7

60,2

4247,7

39,8

11806,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

197,3

70,4

313,6

29,6

116,3

виробництво електричного устатковання

27

-1811,9

60,4

422,3

39,6

2234,2

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

-3595,7

63,4

1711,3

36,6

5307,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-2348,4

53,4

1800,5

46,6

4148,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-330,7

65,6

764,9

34,4

1095,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-23273,8

48,4

10101,1

51,6

33374,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-639,1

47,9

631,8

52,1

1270,9

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 25.09.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше