Архів:2020|2019| 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості
 за січень-червень 2020 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

-40221,0

61,3

73967,9

38,7

114188,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

8369,8

54,0

24942,1

46,0

16572,3

Переробна промисловість

C

-24750,0

64,9

36269,9

35,1

61019,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

6387,4

66,9

15546,1

33,1

9158,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

-122,8

67,4

329,9

32,6

452,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

146,9

70,3

1859,2

29,7

1712,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

171,1

66,7

1249,5

33,3

1078,4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-13168,6

62,5

1372,0

37,5

14540,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1787,8

70,5

1978,3

29,5

190,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-1604,3

67,2

3256,2

32,8

4860,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-11250,9

59,3

4787,5

40,7

16038,4

машинобудування

26+27+28+29+30

-6794,0

60,5

4992,9

39,5

11786,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

257,5

70,4

373,5

29,6

116,0

виробництво електричного устатковання

27

-1743,1

62,3

497,0

37,7

2240,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

-3182,4

63,4

2098,7

36,6

5281,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-2126,0

53,4

2023,7

46,6

4149,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-302,6

64,5

898,3

35,5

1200,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-23322,8

49,1

12004,2

50,9

35327,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-518,0

49,3

751,7

50,7

1269,7

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
25.09.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше