Архів:  2020| 2019

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

за січень-червень 2020 року

 (у відсотках)

 

Код за КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Промисловість1

B+C+D+E

2,1

-3,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

18,4

3,2

Переробна промисловість

C

2,0

-3,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

6,6

1,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

-0,6

-2,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

8,5

-0,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

5,6

0,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-23,7

-31,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

16,6

8,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

5,8

-3,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-2,5

-4,3

машинобудування

26+27+28+29+30

1,3

-10,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

6,3

4,9

виробництво електричного устатковання

27

2,1

-14,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

3,9

-12,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-1,8

-7,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

0,4

-1,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-3,5

-5,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-4,4

-4,3

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 25.09.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше