Архів

 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронних заходів у 2019 році

 

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Код за КВЕД

Капітальні інвестиції

У тому числі на  

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

повод-ження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверх-невих вод

інші заходи

Усього

 

16255671,8

4276767,6

1753869,1

5754260,9

1721924,9

2748849,3

Сільське, лісове та рибне
господарство

A

5912,2

1125,0

1329,5

260,3

3197,4

сільське господарство, мисливство танадання пов'язаних із ними послуг

01

3496,5

1125,0

1329,5

260,3

781,7

лісове господарство та лісозаготівлі

02

2415,7

2415,7

рибне господарство

03

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

2136228,6

171387,0

276859,7

466777,9

1217085,1

4118,9

добування кам'яного та бурого вугілля

05

56962,5

342,0

4987,3

51092,1

16,5

524,6

добування сирої нафти та природного газу

06

14448,6

2,3

127,5

14014,8

304,0

добування металевих руд

07

2061757,5

170407,9

271428,4

415541,1

1203053,8

1326,3

добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів

08

3060,0

634,8

444,0

17,2

1964,0

Переробна промисловість

C

4184494,0

3524042,4

313567,3

336172,0

3100,6

7611,7

виробництво харчових продуктів

10

155013,9

16911,1

112011,8

23860,2

891,9

1338,9

виробництво напоїв

11

2414,3

592,9

1821,4

виробництво тютюнових виробів

12

13448,6

13448,6

текcтильне  виробництво

13

15311,5

489,3

14773,7

48,5

виробництво одягу

14

3,8

3,8

виробництво шкіри, виробів  зі шкіри та інших матеріалів

15

158,8

10,7

148,1

оброблення деревини та виготовлення виробів  з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалівдля плетіння

16

3634,8

3634,8

виробництво паперу та паперових  виробів

17

13878,2

6410,1

7457,7

10,4

поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18

 

виробництво коксу та  продуктів  нафтоперероблення

19

247140,7

230165,9

14570,3

2404,5

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

37002,0

15980,0

14381,5

5467,8

1172,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

24961,3

15897,5

7574,2

1489,6

виробництво гумових і пластмасових виробів

22

3437,5

1210,4

2227,1

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23

116683,7

106744,1

4390,6

97,1

5451,9

металургійне виробництво

24

3480314,6

3058025,1

120973,4

300548,0

768,1

виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25

7095,6

3755,1

819,2

1579,3

942,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

754,4

11,6

742,8

виробництво електричного устатковання

27

7539,1

6046,8

1120,8

338,8

32,7

виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

28

17910,9

7666,6

9810,2

320,0

94,0

20,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

29

1299,9

1266,7

33,2

виробництво інших транспортних засобів

30

5228,5

4514,7

711,3

2,5

виробництво меблів

31

61,8

60,3

1,5

виробництво іншої продукції

32

ремонт і монтаж машин і устатковання

33

31200,1

31200,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7780151,7

538212,5

28969,0

4654461,7

79174,2

2479334,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

1239776,2

91,9

931439,3

257983,8

43719,8

6541,4

забір, очищення та постачання води

36

792904,9

91,9

741867,7

4570,2

42536,2

3838,9

каналізація, відведення й очищення  стічних вод

37

108074,4

107494,7

293,5

286,2

збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

38

337899,5

82076,9

253120,1

2702,5

інша діяльність щодо поводження з відходами

39

897,4

897,4

Будівництво

F

88,9

8,9

80,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

24857,3

7371,0

15244,9

2226,5

14,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

64000,3

33034,0

3421,7

10070,6

9845,1

7628,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

212,2

212,2

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

218669,9

12738,4

326,3

205371,3

233,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

77923,1

27028,9

249,7

10073,1

40571,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

4091,6

447,5

1317,1

2327,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

339222,4

796,7

137261,2

23967,0

151320,2

25877,3

Освіта

P

429,0

5,2

423,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

7020,0

480,8

5137,9

368,0

1033,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

172579,3

1187,3

171392,0

Надання інших видів послуг

S

15,1

15,1

1  Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
25.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше