Архів

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2019 році 1

 

(у фактичних цінах; тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них на капітальний ремонт

Усього

43735862,1

16255671,8

1463351,2

27480190,3

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

7240656,7

4276767,6

635765,5

2963889,1

очищення зворотних вод

12626613,3

1753869,1

626950,1

10872744,2

поводження з відходами

15981405,2

5754260,9

70907,1

10227144,3

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

3305851,4

1721924,9

121428,2

1583926,5

зниження шумового і вібраційного впливу

36057,2

6872,7

1245,7

29184,5

збереження біорізноманіття і середовища існування

1171144,4

211656,2

5127,3

959488,2

радіаційну безпеку

2709785,3

2479134,8

230650,5

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

126955,8

10005,3

116950,5

інші напрями природоохоронної діяльності

537392,8

41180,3

1927,3

496212,5

1   Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  м.Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
25.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше