Архів

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту у 2020 році1

 

 (відсотків до відповідного кварталу попереднього року, у постійних цінах 2016 року)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

-1,3

 

 

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

-1,8

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

-4,2

 

 

 

 

Переробна промисловість

-4,3

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-7,7

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

-0,4

 

 

 

 

Будівництво

-4,9

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5,4

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-8,6

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

-8,8

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

3,6

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

-7,9

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

2,9

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

-1,6

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-0,5

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

-3,9

 

 

 

 

Освіта

-1,1

 

 

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-3,8

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1,7

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

-12,7

 

 

 

 

Податки на продукти

-2,9

 

 

 

 

Субсидії на продукти

-1,5

 

 

 

 

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

3,9

 

 

 

 

домашніх господарств

8,1

 

 

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

-22,6

 

 

 

 

сектору загального державного управління

-9,7

 

 

 

 

індивідуальні споживчі витрати

-16,1

 

 

 

 

колективні споживчі витрати

-1,0

 

 

 

 

2.2. Валове нагромадження капіталу

х

 

 

 

 

валове нагромадження основного капіталу

-21,4

 

 

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

х

 

 

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

-17,3

 

 

 

 

2.3. Експорт товарів і послуг

0,9

 

 

 

 

2.4. Імпорт товарів і послуг

-4,0

 

 

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше