Архів

 

Валовий внутрішній продукт у 2020 році1

 

  (у фактичних цінах; млн.грн)

 

І    квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

845 829

 

 

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

24 366

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

39 733

 

 

 

 

Переробна промисловість

84 278

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

31 919

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3 251

 

 

 

 

Будівництво

16 277

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

120 681

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

60 918

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

7 839

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

46 022

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

27 445

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

63 694

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

30 109

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14 097

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

65 512

 

 

 

 

Освіта

47 324

 

 

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

22 530

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5 388

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

8 371

 

 

 

 

Податки на продукти

127 758

 

 

 

 

Субсидії на продукти

-1 683

 

 

 

 

2. За розподільчим методом

 

 

 

 

 

2.1. Оплата праці найманих працівників

434 025

 

 

 

 

2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

129 831

 

 

 

 

2.3. Валовий прибуток, змішаний дохід

281 973

 

 

 

 

3. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

3.1. Кінцеві споживчі витрати

911 597

 

 

 

 

домашніх господарств

733 247

 

 

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

9 219

 

 

 

 

сектору загального державного управління

169 131

 

 

 

 

     індивідуальні споживчі витрати

88 723

 

 

 

 

      колективні споживчі витрати

80 408

 

 

 

 

3.2. Валове нагромадження капіталу

-43 079

 

 

 

 

валове нагромадження основного капіталу

98 738

 

 

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-142 192

 

 

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

375

 

 

 

 

3.3. Експорт товарів і послуг

381 901

 

 

 

 

3.4. Імпорт товарів і послуг

-404 590

 

 

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше