Архів

Валовий внутрішній продукт у 2020 році1

 

цінах попереднього року; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

818 004

 

 

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

22 881

 

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

51 769

 

 

 

 

Переробна промисловість

92 762

 

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

31 231

 

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 947

 

 

 

 

Будівництво

14 013

 

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

122 786

 

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

53 694

 

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

6 967

 

 

 

 

Інформація та телекомунікації

41 745

 

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

26 900

 

 

 

 

Операції з нерухомим майном

55 502

 

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

26 670

 

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

14 297

 

 

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

63 382

 

 

 

 

Освіта

44 156

 

 

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

20 705

 

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5 320

 

 

 

 

Надання інших видів послуг

7 371

 

 

 

 

Податки на продукти

114 718

 

 

 

 

Субсидії на продукти

-1 812

 

 

 

 

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

872 957

 

 

 

 

домашніх господарств

700 351

 

 

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

8 412

 

 

 

 

сектору загального державного управління

164 194

 

 

 

 

      індивідуальні споживчі витрати

86 043

 

 

 

 

      колективні споживчі витрати

78 151

 

 

 

 

2.2. Валове нагромадження капіталу

-29 105

 

 

 

 

валове нагромадження основного капіталу

98 831

 

 

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-128 310

 

 

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

374

 

 

 

 

2.3. Експорт товарів і послуг

387 473

 

 

 

 

2.4. Імпорт товарів і послуг

-413 321

 

 

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше