Архів: 2020|2019|

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС у I кварталі 2020 року1

 

 

Експорт

Імпорт2

Сальдо

тис.дол. США

у % до І кварталу 2019

тис.дол. США

у % до І кварталу 2019

Усього3

4788425,2

91,4

5815893,3

100,3

–1027468,1

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

130668,0

86,9

143299,8

79,5

–12631,9

Бельгiя

87656,1

88,9

136543,8

113,9

–48887,7

Болгарiя

131542,8

105,2

67410,3

61,5

64132,5

Грецiя

55041,4

54,3

63003,3

146,4

–7961,9

Данiя

55936,7

73,6

46939,3

80,8

8997,4

Естонiя

31065,8

98,9

40988,5

175,9

–9922,7

Iрландiя

52711,8

65,4

56690,0

148,0

–3978,1

Iспанiя

399355,1

99,0

204115,7

114,7

195239,3

Iталiя

526732,6

85,6

419937,9

96,7

106794,6

Кiпр

8448,5

76,6

3112,7

63,9

5335,9

Латвiя

56312,7

88,3

34634,4

84,5

21678,3

Литва

103662,9

98,8

261889,7

82,7

–158226,8

Люксембург

4665,0

200,0

4384,5

23,8

280,5

Мальта

3037,1

27,7

1339,2

129,9

1697,9

Нiдерланди

516977,2

107,9

169768,7

99,0

347208,6

Німеччина

452987,3

82,0

1458350,1

106,5

–1005362,8

Польща

826244,9

101,0

944335,5

99,8

–118090,6

Португалiя

74762,9

62,9

14945,6

87,8

59817,3

Румунiя

285388,7

115,1

175670,2

118,3

109718,5

Словаччина

139739,4

65,5

190422,0

147,5

–50682,6

Словенiя

10617,0

104,2

61906,7

127,2

–51289,6

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

162001,6

112,9

191004,9

96,6

–29003,3

Угорщина

336902,7

83,5

300623,4

98,3

36279,3

Фiнляндiя

12367,8

104,3

63876,4

97,4

–51508,6

Францiя

116674,8

120,3

454463,4

95,9

–337788,7

Хорватія

8719,9

102,3

11853,4

129,4

–3133,5

Чехія

179744,1

74,7

212187,4

86,9

–32443,2

Швецiя

18460,2

90,5

82175,0

78,3

–63714,8

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 З урахуванням не розподілених обсягів товарів.

3 В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
18.08.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше