Календар оприлюднення інформації на 2019 рік

(Публікації)

 

Демографічна та соціальна статистика

Населення_та_міграція / Ринок_праці /  Доходи_та_умови_життя / Соціальний_захист

 

Економічна статистика

 Національні_рахунки / Економічна_діяльність / Сільське,_лісове_та_рибне_господарство / Енергетика / Транспорт / Навколишнє_середовище / Зовнішньоекономічна_діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації

 

Багатогалузева статистична інформація

/ Комплексні_статистичні_публікації / Комплексна_регіональна_статистика

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічний щорічник "Населення України"

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2018

Збірник "Чисельність наявного населення України"

10

 

 

 

 

 

21

01.01.2019

 

 

 

 

 

 

Збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком"

10

 

 

 

 

 

 

24

01.01.2019

 

 

 

 

 

Збірник "Природний рух населення України"

10

 

 

 

 

 

12

2018

 

 

 

 

 

 

Збірник "Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя"

10

 

 

 

 

 

 

 

13

2018

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Економічна активність населення України"

07

 

 

 

 

 

 

22

2018

 

 

 

 

 

Збірник "Економічна активність населення України" (англійською мовою)

07

 

 

 

 

 

 

 

30

2018

 

 

 

 

Збірник "Витрати на робочу силу"

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2018

 

 

Збірник "Праця України"

05

 

 

 

 

 

 

 

01

2018

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування"

07

 

 

18

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Витрати і ресурси домогосподарств України"

07

 

 

 

 

 

27

2018

 

 

 

 

 

 

Збірник "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів"

07

 

 

 

 

 

 

 

15

2018

 

 

 

 

Збірник "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги"

07

 

 

13

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України"

07

 

 

 

 

 

 

25

2019

 

 

 

 

 

Збірник "Доступ домогосподарств України до інтернету"

07

 

 

 

 

 

 

08

2018

 

 

 

 

 

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Соціальний захист населення України"

05

 

 

 

 

 

 

10

2018

 

 

 

 

 

Збірник "Жінки і чоловіки в Україні"

05

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2018

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Національні рахунки України" (українською та англійською мовами)

02

 

28

2010-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Доходи та витрати населення" 

02

 

27

2006-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник «Валовий регіональний продукт»

02

 

 

 

25

2013-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартальні  національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України" (українською та англійською мовами)

02

 

 

 

 

31

2010-2018

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця "витрати-випуск"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Таблиця "витрати–випуск" України в основних цінах"

02

 

 

 

 

30

2017

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Діяльність суб’єктів господарювання"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2010-2018

 

Збірник "Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2010-2018

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Сільське господарство України"

06

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2018

 

 

 

Збірник "Баланси та споживання продуктів харчування населенням України"

06

 

 

 

 

 

 

31

2018

 

 

 

 

 

Збірник "Рослинництво України"

06

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Тваринництво України"

06

 

 

 

 

17

2018

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Паливно-енергетичні ресурси України"

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

2018

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Транспорт і зв'язок України"

05

 

 

 

 

 

 

 

30

2018

 

 

 

 

Навколишнє середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Довкілля України"

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2018

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Зовнішня торгівля України"

08

 

 

 

 

 

20

2018

 

 

 

 

 

 

Збірник "Співробітництво між Україною та країнами ЄС"

08

 

 

 

 

 

27

2018

 

 

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживчі ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Індекси споживчих цін"

09

 

 

29

1991-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціни виробників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Індекси цін виробників"

09

 

 

29

2013-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука, технології та інновації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Наукова та інноваційна діяльність України"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2018

 

 

 

Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексні статистичні публікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник «Статистичний щорічник України» (українською мовою)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

2018

 

Збірник «Статистичний щорічник України» (англійською мовою)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

2018

 

Збірник «Україна у цифрах» (українською мовою)

15

 

 

 

 

 

 

25

2018

 

 

 

 

 

Збірник «Україна у цифрах» (англійською мовою)

15

 

 

 

 

 

 

31

2018

 

 

 

 

 

Доповідь "Про соціально-економічне становище України"

15

09

01-11.2018

06

2018

06

01.2019

05

01-02.2019

07

01-03.2019

06

01-04.2019

05

01-05.2019

06

01-06.2019

05

01-07.2019

04

01-08.2019

05

01-09.2019

05

01-10.2019

Основні соціально-економічні показники України (українською мовою)

15

10

01-11.2018

07

2018

11

01.2019

05

01-02.2019

13

01-03.2019

06

01-04.2019

10

01-05.2019

07

01-06.2019

06

01-07.2019

08

01-08.2019

07

01-09.2019

06

01-10.2019

Основні соціально-економічні показники України   (англійською мовою)

15

10

01-11.2018

07

2018

11

01.2019

05

01-02.2019

13

01-03.2019

06

01-04.2019

10

01-05.2019

07

01-06.2019

06

01-07.2019

08

01-08.2019

07

01-09.2019

06

01-10.2019

Повідомлення "Соціально-економічне становище України"

15

11

01-11.2018

08

2018

11

01.2019

09

01-02.2019

13

01-03.2019

10

01-04.2019

0

01-05.2019

9

08

01-06.2019

09

01-07.2019

08

01-08.2019

07

01-09.2019

09

01-10.2019

Регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник «Регіони України» (2 частини)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2018

Бюлетень "Соціально-економічне становище регіону" 

10

04

01-11.2018

04

2018

06

01.2019

03

01-02.2019

06

01-03.2019

04

01-04.2019

04

01-05.2019

02

01-06.2019

04

01-07.2019

03

01-08.2019

04

01-09.2019

04

01-10.2019

 

*Довідково:

 

Індекс департаменту

Назва департаменту

02

Департамент статистики національних рахунків

04

Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств

05

Департамент соціальної статистики

06

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

07

Департамент обстежень домогосподарств

08

Департамент статистики торгівлі

09

Департамент статистики цін

10

Департамент статистики населення

15

Департамент поширення інформації та комунікацій