Календар оприлюднення інформації на 2020 рік

(Формат відкритих даних)

 

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Формат відкритих даних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники нерівності населення за рівнем середньодушових загальних доходів

07

 

 

 

 

 

 

7

2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств

07

 

 

 

 

 

 

7

2019

 

 

 

 

 

Струкутура сукупних ресурсів домогосподарств

07

 

 

 

 

 

 

7

2019

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча сила

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість населення за видами економічної діяльності та регіонами

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячна оперативна інформація)

08

20

01-11.19

19

2019

23

01.20

21

01-02.20

20

01-03.20

19

01-04.20

20

01-05.20

19

01-06.20

21

01-07.20

20

01-08.20

19

01-09.20

21

01-10.20

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

08

 

 

 

 

29

2019

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка географічної структури експорту послуг

08

 

 

 

 

29

2000, 2005, 2010-2019 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка географічної структури імпорту послуг

08

 

 

 

 

29

2000, 2005, 2010-2019 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка структури експорту послуг (за видами)

08

 

 

 

 

29

2000, 2005, 2010-2019 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка структури імпорту послуг (за видами)

08

 

 

 

 

29

2000, 2005, 2010-2019 (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці України

08

 

 

31

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності

08

 

 

31

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіці країн світу

08

 

 

31

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України за видами економічної діяльності

08

 

 

31

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у регіонах України

08

 

 

31

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з регіонів України в економіці країн світу

08

 

 

31

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності

03

 

27

(01-12.19 остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси промислової продукції за регіонами

03

 

27

(01-12.19 остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво окремих видів деревини розпиляної чи струганої, фанери, плит та панелей з деревини

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2019

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції за видами

03

 

 

18

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції по регіонах

03

 

 

18

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію по регіонах

03

 

 

18

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарооборот внутрішньої торгівлі

03

 

 

 

 

 

01-12.2019

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

03

 

 

 

 

 

01-12.2019

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств за регіонами

03

 

 

 

 

 

01-12.2019

 

 

 

 

 

 

 

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств

03

 

 

 

 

 

01-12.2019

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевезення вантажів за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту (до попереднього року)

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Вантажообіг за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Перевезення пасажирів за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Індекси обсягу перевезення пасажирів за видами транспорту (до попереднього року)

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційне суспільство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість поштових відправлень

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення (за оцінкою)

10

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами

10

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення України

10

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) населення

10

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

Середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарствоього середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси  цін продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

06

 

 

03

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукція сільського господарства

06

 

 

 

 

 

 

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Продукція сільського господарства за категоріями господарств

06

 

 

 

 

 

 

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств

06

 

 

 

 

 

 

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами

06

 

 

 

 

 

 

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в підприємствах

06

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

06

 

 

03

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі сільськогосподарських культур

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних сільськогосподарських культур

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Урожайність основних сільськогосподарських культур

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

06

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

06

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивність сільськогосподарських тварин

06

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники використання й охорони лісу, тваринних ресурсів і заповідних територій

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за видами лісової продукції

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Навколишнє природне середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за регіонами

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у розрахунку на кмза регіонами

06

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевезення вантажів за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Вантажообіг за видами транспорту

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Індекси обсягу відправлення (перевезення) пасажирів транспортом загального користування

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

 

 

01-12   2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата за регіонами

05

 

 

01-12   2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси реальної заробітної плати за регіонами

05

 

 

01-12   2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

05

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальниих послуг

05

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої освіти

05

 

 

26

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка підприємств, які одержали збиток до оподаткування, за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування великих, середніх, малих та мікропідприємств за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток підприємств до оподаткування за їх розмірами за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка підприємств, які одержали збиток до оподаткування, за їх розмірами за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість великих, середніх, малих та мікропідприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення за регіонами

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів

04

 

 

 

 

12

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

04

 

 

 

 

12

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за регіонами

04

 

 

 

 

12

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

12

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

12

(01-12.19)

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій у житлове будівництво за регіонами

04

 

 

 

 

12

(01-12.19)

 

 

 

 

 

 

 

Ціни

                         

Індекси споживчих цін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг 

09

 

 

 

 

2001, 2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін за регіонами

09

 

 

 

 

2001, 2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

09

13

12.2019

12

01.2020

12

02.2020

13

03.2020

13

04.2020

11

05.2020

13

06.2020

12

07.2020

11

08.2020

12

09.2020

11

10.2020

11

11.2020

Індекси цін виробників промислової продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін виробників промислової продукції у 2013-2019 рр.

09

 

 

 

 

2013-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін у будівництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси цін у будівництві

09

 

 

 

 

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційне суспільство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість поштових відправлень

03

 

 

 

 

13

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

*Довідково:

 

Індекс департаменту

Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документа)

03

Департамент короткотермінової статистики

04

Департамент структурної статистики

05

Департамент соціальної статистики

06

Департамент сільського господарства та навколишнього середовища

07

Департамент обстежень домогосподарств

08

Департамент статистики зовнішньекономічної діяльності та енергетики

09

Департамент статистики цін

10

Департамент статистики населення

Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
23.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше