Календар оприлюднення інформації на 2020 рік

(Публікації)

 

Демографічна та соціальна статистика

Населення_та_міграція / Ринок_праці /  Доходи_та_умови_життя / Соціальний_захист

 

Економічна статистика

 Національні_рахунки / Економічна_діяльність / Сільське,_лісове_та_рибне_господарство / Енергетика / Транспорт / Навколишнє_середовище / Зовнішньоекономічна_діяльність / Ціни / Наука, технології та інновації

 

Багатогалузева статистична інформація

/ Комплексні_статистичні_публікації / Регіональна_статистика

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічний щорічник "Населення України"

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Збірник "Чисельність наявного населення України"

10

 

 

 

 

22

2019

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком"

10

 

 

 

 

 

24

2019

 

 

 

 

 

 

Збірник "Природний рух населення України"

10

 

 

 

 

 

12

2019

 

 

 

 

 

 

Збірник "Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя"

10

 

 

 

 

 

 

 

13

2019

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Робоча сила України"

07

 

 

 

 

 

 

22

2019

 

 

 

 

 

Збірник "Робоча сила України" (англійською мовою)

07

 

 

 

 

 

 

 

31

2019

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Умови праці працівників"

05

 

 

 

 

12

2019

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Праця України"

05

 

 

 

 

 

 

 

03

2019

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг"

07

 

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Витрати і ресурси домогосподарств України"

07

 

 

 

 

 

30

2019

 

 

 

 

 

 

Збірник "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів"

07

 

 

 

 

 

 

 

14

2019

 

 

 

 

Збірник "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги"

07

 

 

13

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України"

07

 

 

 

 

 

 

24

2020

 

 

 

 

 

Збірник "Доступ домогосподарств України до Інтернету"

07

 

 

 

 

 

 

9

2019

 

 

 

 

 

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Соціальний захист населення України"

05

 

 

 

 

 

 

10

2019

 

 

 

 

 

Збірник "Діти, жінки та сім'я в Україні"

05

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2019

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки України (украЇнською та англійською мовами)

02

 

28

2010-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Квартальні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України 

02

 

 

 

 

29

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

     Таблиця "витрати-випуск"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця "витрати–випуск" України в основних цінах 

02

 

 

 

 

29

2018

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Діяльність суб’єктів господарювання"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2019

 

Збірник "Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2010-2019

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Сільське господарство України"

06

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2019

 

 

 

Збірник "Баланси та споживання продуктів харчування населенням України"

06

 

 

 

 

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

Збірник "Рослинництво України"

06

 

 

 

24

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Тваринництво України"

06

 

 

 

 

18

2019

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Паливно-енергетичні ресурси України"

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

2019

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Транспорт України"

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2019

 

 

Навколишнє середовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Довкілля України"

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2019

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Зовнішня торгівля України"

08

 

 

 

 

 

 24

2019

 

 

 

 

 

 

Збірник "Співробітництво між Україною та країнами ЄС"

08

 

 

 

 

 

30

2019

 

 

 

 

 

 

Ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживчі ціни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Індекси споживчих цін"

09

 

 

30

1991-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціни виробників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Індекси цін виробників"

09

 

 

30

2014-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука, технології та інновації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Наукова та інноваційна діяльність України"

04

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2019

 

 

 

Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексні статистичні публікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник «Статистичний щорічник України» (українською мовою)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

2019

 

Збірник «Статистичний щорічник України» (англійською мовою)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2019

 

Збірник «Україна у цифрах»

15

 

 

 

 

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

Збірник «Україна у цифрах» (англійською мовою)

15

 

 

 

 

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

Доповідь "Про соціально-економічне становище України"

15

10.01

01-11.19

07.02

2019

11.03

01.20

07.04

01-02.20

07.05

01-03.20

10.06

01-04.20

07.07

01-05.20

07.08

01-06.20

08.09

01-07.20

08.10

01-08.20

10.11

01-09.20

08.12

01-10.20

Основні соціально-економічні показники України (українською мовою)

15

10

01-11.19

07

2019

12

01.20

07

01-02.20

13

01-03.20

10

01-04.20

10

01-05.20

07

01-06.20

08

01-07.20

08

01-08.20

10

01-09.20

08

01-10.20

Повідомлення "Соціально-економічне становище України"

15

15

01-11.2019

12

2019

16

01.2020

9

01-02.2020

13

01-03.2020

15

01-04.2020

9

01-05.2020

12

01-06.2020

10

01-07.2020

13

01-08.2020

12

01-09.2020

10

01-10.2020

Регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник «Регіони України» (2 частини)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2019

Бюлетень "Соціально-економічне становище регіону"

10

8

01-11.19

4

01-12.19

6

01.20

3

01-02.20

6

01-03.20

4

01-04.20

6

01-05.20

4

01-06.20

4

01-07.20

5

01-08.20

4

01-09.20

4

01-10.20

Регіональні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення за регіонами України

02

 

27

2007-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистичний збірник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт 

02

 

 

 

28

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

*Довідково:

 

Індекс департаменту

Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документа)

02

Департамент статистики національних рахунків

04

Департамент структурної статистики

05

Департамент соціальної статистики

06

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

07

Департамент обстежень домогосподарств

08

Департамент статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики

09

Департамент статистики цін

10

Департамент статистики населення

15

Департамент поширення інформації та комунікацій

Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше