Календар оприлюднення інформації на 2020 рік

(СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Демографічна та соціальна статистика)

 

Демографічна та соціальна статистика

Населення та_міграція / Ринок_праці / Освіта / Охорона_здоровя / Доходи та умови життя / Соціальний захист / Населені пункти та житло

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення

10

22

01-11.19

20

01-12.19

20

01.20

23

01-02.20

20

01-03.20

22

01-04.20

22

01-05.20

20

01-06.20

22

01-07.20

21

01-08.20

20

01-09.20

22

01-10.20

Природний рух населення

10

22

01-11.19

20

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих по регіонах

10

 

 

20

01.20

23

01-02.20

20

01-03.20

22

01-04.20

22

01-05.20

20

01-06.20

22

01-07.20

21

01-08.20

20

01-09.20

22

01-10.20

Кількість померлих за окремими причинами смерті

10

 

 

20

01.20

23

01-02.20

20

01-03.20

22

01-04.20

22

01-05.20

20

01-06.20

22

01-07.20

21

01-08.20

20

01-09.20

22

01-10.20

Загальні коєфіцієнти природного та міграційного руху населення по регіонах

10

         

12

2019

           

Міграційний рух населення

10

22

01-11.19

20

01-12.19

 

 

 

12

2019

 

 

 

 

 

 

Кількість прибулих, вибулих по регіонах

10

 

 

20

01.20

23

01-02.20

20

01-03.20

22

01-04.20

22

20

01-06.20

22

01-07.20

21

01-08.20

20

01-09.20

22

01-10.20

Населення (1990-2019)

10

 

 

 

 

25

2019

30

2019

27

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ринку праці (2000-2019)

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Робоча сила (економічно активне населення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дані за період з початку року (щоквартально)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості та віковими групами

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості

07

 

 

31

2019

 

 

30

01-03.20

 

 

30

01-06.20

 

 

30

01-09.20

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості

07

 

 

31

2019

 

 

30

01-03.20

 

 

30

01-06.20

 

 

30

01-09.20

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості

07

 

 

31

2019

 

 

30

01-03.20

 

 

30

01-06.20

 

 

30

01-09.20

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами

07

 

 

31

2019

 

 

30

01-03.20

 

 

30

01-06.20

 

 

30

01-09.20

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності

07

 

 

31

2019

 

 

30

01-03.20

 

 

30

01-06.20

 

 

30

01-09.20

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2000-2019 роках

07

 

 

 

 

 

 

13

2012-2019

 

 

 

 

 

Зайняте населення за професійними групами та статтю  у 2010-2019 роках

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2019 роках

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2019 роках

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстроване безробіття (за даними державної служби зайнятості)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій

07

16

12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання

07

16

12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних за професійними групами

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вакансій за видами економічної діяльності

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вакансій за професійними групами

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних на одну вакансію за професійними групами

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

05

29

12.2019

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

29

12.2019

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Рух кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух кадрів за видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Використання робочого часу та неповна зайнятість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Фонд оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року

05

29

01-12.19

 

02

01.20

29

01-03.20

29

01-04.20

 

01

01-05.20

31

01-07.20

29

01-08.20

29

01-09.20

30

01-10.20

29

01-11.20

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року

05

 

 

30

01-02.20

 

 

 

29

01-06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

29

01-12.19

 

02

01.20

29

01-03.20

29

01-04.20

 

01

01-05.20

31

01-07.20

29

01-08.20

29

01-09.20

30

01-10.20

29

01-11.20

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

 

 

30

01-02.20

 

 

 

29

01-06.20

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

29

01-12.19

 

02

01.20

29

01-03.20

 

29

01-04.20

 

01

01-05.20

31

01-07.20

29

01-08.20

29

01-09.20

30

01-10.20

29

01-11.20

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

 

 

30

01-02.20

 

 

 

29

01-06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності

05

 

17

12.19

 

 

18

03.20

 

 

17

06.20

 

 

17

09.20

 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

17

12.19

 

 

18

03.20

 

 

17

06.20

 

 

17

09.20

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності

05

 

17

12.19

 

 

18

03.20

 

 

17

06.20

 

 

17

09.20

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

17

12.19

 

 

18

03.20

 

 

17

06.20

 

 

17

09.20

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках

05

 

 

05

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2019 роках

05

 

 

05

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2010-2019 роках

05

 

 

05

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-трудові відносини на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності

05

 

 

04

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності

05

 

 

25

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади дошкільної освіти

05

 

 

 

 

18

1990-2019

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільна освіта в Україні

05

 

 

 

 

18

2019

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти

05

 

 

 

21

1990-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

05

 

 

 

21

1990-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна середня та професійна (професійно-технічна) освіта в Україні

05

 

 

 

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої освіти

05

 

 

19

1990-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища освіта в Україні

05

 

 

19

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сателітний рахунок освіти в Україні

05

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травматизм на виробництві в Україні

05

 

 

 

 

28

2019

 

 

 

 

 

 

 

Сателітний рахунок охорони здоров'я в Україні

05

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

07

 

21

01-09. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

січень-червень 2020

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) (статистичний бюлетень)

07

 

4

III квартал 2019

 

 

25

IV квартал 2019

 

 

 

7

I квартал 2020

 

13

IІ квартал 2020

 

Витрати і ресурси домогосподарств України по кожному регіону

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2019

 

Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2019 році  (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2019

 

 

 

Характеристика домогосподарств (1999-2019)

07

 

 

 

 

 

 

1

2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2019)

07

 

 

 

 

 

 

1

2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2019)

07

 

 

 

 

 

 

1

2019

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2019)

07

 

 

 

 

 

 

1

2019

 

 

 

 

 

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2019)

07

 

 

 

 

 

 

1

2019

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2019)

07

 

 

 

 

 

 

1

2019

 

 

 

 

 

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сателітний рахунок соціального захисту в Україні

05

 

28

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населені пункти та житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд (1995-2019)

05

 

 

 

 

 

 

06

1995-2019

 

 

 

 

 

Житловий фонд за регіонами у 2019 році

05

 

 

 

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг

05

31

12.19

28

01.20

31

02.20

30

03.20

29

04.20

30

05.20

31

06.20

31

07.20

30

08.20

30

09.20

30

10.20

30

11.20

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги

05

31

12.19

28

01.20

31

02.20

30

03.20

29

04.20

30

05.20

31

06.20

31

07.20

30

08.20

30

09.20

30

10.20

30

11.20

*Довідково:

 

Індекс департаменту

Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документа)

05

Департамент соціальної статистики

07

Департамент обстежень домогосподарств

10

Департамент статистики населення

Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
25.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше