Календар оприлюднення інформації на 2020 рік

(СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Багатогалузева статистична інформація)

 

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

 

Регіональна статистика

 Демографічна та соціальна статистика /Ринок праці / Економічна_діяльність / Внутрішня_торгівля / Капітальні_інвестиції / Сільське,_лісове_та_рибне_господарство / Промисловість / Будівництво / Реєстр_статистичних_одиниць / Навколишнє_природне_середовище / Ціни

 

Жінки та чоловіки

Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Освіта / Охорона здоров'я / Доходи та умови життя /

 Сільське, лісове та рибне господарство

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-економічний розвиток України (інфографіка) (українською мовою)

15

10

01-11.19

07

2019

12

01.20

07

01-02.20

13

01-03.20

10

01-04.20

10

01-05.20

07

01-06.20

08

01-07.20

08

01-08.20

10

01-09.20

08

01-10.20

Соціально-економічний розвиток України (інфографіка) (англійською мовою)

15

16

01-11.19

13

2019

13

01.20

13

01-02.20

18

01-03.20

15

01-04.20

15

01-05.20

14

01-06.20

14

01-07.20

15

01-08.20

13

01-09.20

14

01-10.20

Регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення

10

22

01-11.19

20

01-12.19

 

 

 

             

Природний рух населення

10

22

01-11.19

20

01-12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих по регіонах

10

 

 

20

01.20

23

01-02.20

20

01-03.20

22

01-04.20

22

01-05.20

20

01-06.20

22

01-07.20

21

01-08.20

20

01-09.20

22

01-10.20

Кількість померлих за окремими причинами смерті

10

 

 

20

01.20

23

01-02.20

20

01-03.20

22

01-04.20

22

01-05.20

20

01-06.20

22

01-07.20

21

01-08.20

20

01-09.20

22

01-10.20

Загальні коєфіцієнти природного та міграційного руху населення по регіонах

10

         

12

2019

           

Міграційний рух населення

10

 

 

 

 

 

12

2019

 

 

 

 

 

 

Кількість прибулих, вибулих по регіонах

10

 

 

     

12

2019

           

Населення (1990-2019)

10

 

 

 

 

25

01-04.20

30

01-05.20

27

2019

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча сила по регіонах

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Зайняте населення по регіонах

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Рівень зайнятості населення по регіонах

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Зайняте населення за видами економічної діяльності та по регіонах

07

 

 

 

 

 

 

13

2012-2019

 

 

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах

07

 

 

25

2019

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

28

01-09.20

Неформально зайняте населення по регіонах

07

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

30

01-06.20

 

 

 

Кількість вакансій по регіонах

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за регіонами за місяць

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Середня заробітна плата за регіонами за місяць

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року

05

29

01-12.19

 

02

01.20

29

01-03.20

29

01-04.20

 

01

01-05.20

31

01-07.20

29

01-08.20

29

01-09.20

30

01-10.20

29

01-11.20

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року

05

 

 

30

01-02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року

05

29

01-12.19

 

02

01.20

29

01-03.20

29

01-04.20

 

01

 

01-05.20

31

01-07.20

29

01-08.20

29

01-09.20

30

01-10.20

29

01-11.20

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року

05

 

 

30

01-02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами

05

 

17

12.19

 

 

18

03.20

 

 

17

06.20

 

 

17

09.20

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за квартал

05

 

17

12.19

 

 

18

03.20

 

 

17

06.20

 

 

17

09.20

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cередньомісячна заробітна плата штатних працівників по регіонах у 1995-2019 роках

05

 

 

05

1995-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати по регіонах на 1 число

05

29

12.19

01.20

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Сума заборгованості із виплати заробітної плати по регіонах на 1 число

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

29

12.19

01.20

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

 

 

30

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати по регіонах на 1 січня

05

 

07

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-трудові відносини на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан укладання колективних договорів по регіонах

05

 

 

04

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата та стан її виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах

05

 

 

31

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість працівників по регіонах за квартал

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Рух кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух кадрів по регіонах за квартал

05

 

 

04

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Використання робочого часу та неповна зайнятість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах

05

29

12.19

 

02

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах

05

 

 

 

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал

05

 

 

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал

05

 

 

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

 

02

ІІІ кв. 20

Фонд оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах

05

29

12.19

 

01.20

29

03.20

29

04.20

 

01

05.20

31

07.20

29

08.20

29

09.20

30

10.20

29

11.20

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах

05

 

 

02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року

05

29

01-12.19

 

01.20

29

01-03.20

29

01-04.20

 

01

01-05.20

31

01-07.20

29

01-08.20

29

01-09.20

30

01-10.20

29

01-11.20

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року

05

 

 

01-02.20

 

 

 

29

06.20

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал

05

 

 

IV кв. 19

 

 

02

І кв. 20

 

 

02

ІІ кв. 20

 

 

02

ІІІ кв. 20

Доходи населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах України (2002-2019)

02

16

2002-2018

 

 

29

2002-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна статистика

                         

Валовий регіональний продукт (2004-2019)

02

 

 

30

2004-2018

 

 

 

09

2004-2019

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за їх розмірами за регіонами

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Фінанси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом  на великі, середні, малі та мікропідприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Фінансові результати до оподаткування підприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом  на великі, середні, малі та мікропідприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності в Україні та по регіонах

03

 

 

06

(IV кв.2019)

 

 

05

(I кв.2020)

 

 

07

(IІ кв.2020)

 

 

07

(ІІI кв.2020)

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продаж пального через АЗС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

24

12.2019

24

01.2020

24

02.2020

24

03.2020

25

04.2020

24

5.2020

24

06.2020

25

07.2020

24

08.2020

26

09.2020

24

10.2020

24

11.2020

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

24

01-12.2019

24

01.2020

24

01-02.2020

24

01-03.2020

25

01-04.2020

24

01-05.2020

24

01-06.2020

25

01-07.2020

24

01-08.2020

26

01-09.2020

24

01-10.2020

24

01-11.2020

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

24

12.2019

24

01.2020

24

02.2020

24

03.2020

25

 

04.2020

24

05.2020

24

06.2020

25

07.2020

24

08.2020

26

09.2020

24

10.2020

24

11.2020

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

24

01-12.2019

24

01.2020

24

01-02.2020

24

01-03.2020

25

01-04.2020

24

01-05.2020

24

01-06.2020

25

01-07.2020

24

01-08.2020

26

01-09.2020

24

01-10.2020

24

01-11.2020

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця

08

24

12.2019

24

01.2020

24

02.2020

24

03.2020

25

04.2020

24

05.2020

24

06.2020

25

07.2020

24

08.2020

26

09.2020

24

10.2020

24

11.2020

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за регіонами

04

 

24(01-12.19) (попередні дані)

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Капітальні інвестиції за регіонами (2010-2019)

04

 

 

 

 

12

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій за регіонами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року)

04

 

24

01-12.19

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного кварталу попереднього року)

04

 

24

01-12.19

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

17

на 01.07.20

18

на 01.08.20

17

на 01.09.20

16

на 01.10.20

17

на 01.11.20

17

на 01.12.20

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах

06

31

2019
(попередні дані)

 

25

2019
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

24

2020

 

 

 

 

 

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року по регіонах

06

 

 

 

 

20

2019

 

 

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин за їх видами по регіонах

06

16

на 01.01.20

17

на 01.02.20

16;
13

на 01.03.20; на 01.01.20
(попередні дані)

15

на 01.04.20

18

на 01.05.20

16

на 01.06.20

15

на 01.07.20

14

на 01.08.20

15

на 01.09.20

16

на 01.10.20

16

на 01.11.20

16

на 01.12.20

Виробництво продукції тваринництва за її видами по регіонах

06

16

01-12.19

17

01.20

 16;
13

01-02.20; 2019
(попередні дані)

15

01-03.20

18

01-04.20

16

01-05.20

15

01-06.20

14

01-07.20

15

01-08.20

16

01-09.20

16

01-10.20

16

01-11.20

Надходження продукції сільського господарства на переробні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням по регіонах

06

 

19

01.20;
2019

20

01-02.20

21

01-03.20

20

01-04.20

22

01-05.20

17

01-06.20

19

01-07.20

18

01-08.20

20

01-09.20

19

01-10.20

18

01-11.20

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства по регіонах

06

 

07

2019

 

21

01-03.20

 

 

21

 

01-06.20

 

 

21

01-09.20

 

 

Надходження молока на переробні підприємства по регіонах

06

 

07

2019

 

21

01-03.20

 

 

21

01-06.20

 

 

21

01-09.20

 

 

Перероблення винограду та виробництво виноматеріалів по регіонах

06

16

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення по регіонах

06

 

19;
28 01.20;
2019

20

01-02.20

21

01-03.20

20

01-04.20

22

01-05.20

17

01-06.20

19

01-07.20

18

01-08.20

20

01-09.20

19

01-10.20

18

01-11.20

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

01

2019

 

 

 

 

 

Придбання піприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб по регіонах

06

 

 

 

 

 

02

2019

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарської техніки у виробників сільськогосподарської продукціїї ро регіонах

06

 

 

 

 

22

2019

 

 

 

 

 

 

 

Економічні рахунки сільського господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції по регіонах

06

20

2019 (попередні дані)

19

01.20

18

01-02.20

17

01-03.20

20

01-04.20

18

01-05.20

20

01-06.20

20

01-07.20

21

01-08.20

19

01-09.20

19

01-10.20

18

01-11.20

Продукція сільського господарства у постійних цінах по регіонах

06

20

2019 (попередні дані)

 

 

 

29

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивність праців в підприємствах, які здійснюють сільськогосподарську діяльність по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

 

 

 

Сільськогосподарська діяльність домогосподарств у сільській місцевості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості по регіонах

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2020

 

Особисті селянські господарства по регіонах

06

 

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісове господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація лісової продукції в межах України за видами  по регіонах

06

 

 

 

17

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за видами лісової продукції по регіонах

06

 

 

 

16

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини по регіонах (2000-2019)

06

 

 

 

16

2000-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа рубок лісу за системами рубок по регіонах

06

 

 

 

16

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа рубок лісу по регіонах (2000-2019)

06

 

 

 

16

2000-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів по регіонах

06

 

 

 

16

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування по регіонах

06

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та добування окремих видів копитних тварин по регіонах

06

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість копитних тварин по регіонах (1995-2019)

06

 

 

 

06

1995-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та добування окремих видів хутрових звірів по регіонах

06

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість хутрових звірів по регіонах (1995-2019)

06

 

 

 

06

1995-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та добування окремих видів пернатої дичини по регіонах

06

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість пернатої дичини по регіонах (1995-2019)

06

 

 

 

06

1995-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добування водних біоресурсів по регіонах

06

 

 

 

03

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси промислової продукції по регіонах

03

27

(01-12.19 попередні дані)

28(01.20)

26

(01-02.20)

28

(01-03.20)

27

(01-04.20)

26

(01-05.20)

27

 

(01-06.20)

28

(01-07.20)

28

(01-08.20)

27

(01-09.20)

26

(01-10.20)

29

(01-11.20)

Індекси промислової продукції по регіонах

03

 

27(01-12.19 остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах

03

08

(01-11.19)

04(01-12.19 попередні дані)

05

(01.20)

03

(01-02.20)

07

(01-03.20)

03

(01-04.20)

07

(01-05.20)

04

(01-06.20)

04

(01-07.20)

06

(01-08.20)

04

(01-09.20)

04

(01-10.20)

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах

03

 

 

11

(01-12.19 остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах

03

27

(01-12.19)

26(01.20)

23

(01-02.20)

23

(01-03.20)

22

(01-04.20)

23

(01-05.20)

22

(01-06.20)

25

(01-07.20)

23

(01-08.20)

22

(01-09.20)

23

(01-10.20)

23

(01-11.20)

Виробництво промислової продукції за видами по регіонах

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2019

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність будівельних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах

03

28

01-12.19 (попередні дані)

 

05

01.20

02

01-02.20

06

01-03.20

04

01-04.20

06

01-05.20

04

01-06.20

04

01-07.20

05

01-08.20

04

01-09.20

03

01-10.20

Індекси будівельної продукції за видами по регіонах

03

 

 

06

01-12.19 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції по регіонах

03

28

01-12.19 (попередні дані)

 

05

01.20

02

01-02.20

06

01-03.20

04

01-04.20

06

01-05.20

04

01-06.20

04

01-07.20

05

01-08.20

04

01-09.20

03

01-10.20

Індекси будівельної продукції по регіонах

03

 

 

06

01-12.19 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва по регіонах

03

 

 

05

01.20

02

01-02.20

06

01-03.20

04

01-04.20

06

01-05.20

04

01-06.20

04

01-07.20

05

01-08.20

04

01-09.20

03

01-10.20

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах

03

28

01-12.19 (попередні дані)

 

05

01.20

02

01-02.20

06

01-03.20

04

01-04.20

06

01-05.20

04

01-06.20

04

01-07.20

05

01-08.20

04

01-09.20

03

01-10.20

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами по регіонах

03

 

 

06

01-12.19 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах

03

28

01-12.19 (попередні дані)

 

05

01.20

02

01-02.20

06

01-03.20

04

01-04.20

06

01-05.20

04

01-06.20

04

01-07.20

05

01-08.20

04

01-09.20

03

01-10.20

Обсяг виробленої будівельної продукції по регіонах

03

 

 

06

01-12.19 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок та завершення будівництва об'єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість квартир у житлових будинках на початок будівництва за видами, по регіонах

03

 

 

11

01-12.19

 

 

11

01-03.20

 

 

10

01-06.20

 

 

10

01-09.20

Загальна площа житлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах

03

 

 

11

01-12.19

 

 

11

01-03.20

 

 

10

01-06.20

 

 

10

01-09.20

Загальна площа нежитлових будівель на початок будівництва за видами, по регіонах

03

 

 

11

01-12.19

 

 

11

01-03.20

 

 

10

01-06.20

 

 

10

01-09.20

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами, типом місцевості, по регіонах

03

 

28

01-12.19

 

 

28

01-03.20

 

 

28

01-06.20

 

 

27

01-09.20

 

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами, типом місцевості, по регіонах

03

 

28

01-12.19

 

 

28

01-03.20

 

 

28

01-06.20

 

 

27

01-09.20

 

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами, типом місцевості, по регіонах

03

 

28

01-12.19

 

 

28

01-03.20

 

 

28

01-06.20

 

 

27

01-09.20

 

Реєстр статистичних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка юридичних осіб, керівниками яких є жінки (у % до загальної кількості юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та оргіназацій України)