Календар оприлюднення інформації на 2021 рік

(СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Демографічна та соціальна статистика)

 

Демографічна та соціальна статистика

Населення та_міграція / Ринок_праці / Освіта / Охорона_здоров'я / Доходи та умови життя / Соціальний захист / Населені пункти та житло

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

10

   

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Кількість живонароджених, померлих по регіонах

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Кількість померлих за причинами смерті

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Загальні коєфіцієнти природного руху населення по регіонах

10

 

 

 

 

 

14

2020

 

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення

10

 

 

 

 

 

14

2020

 

 

 

 

 

 

Кількість прибулих, вибулих по регіонах

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.2

22

01-09.21

22

01-10.21

Населення (1990-2020)

10

 

 

 

 

25

1990-2020

14;25

1990-2020

26

1990-2020

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Робоча сила (економічно активне населення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча сила за статтю, типом місцевості, віковими групами

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості, віковими групами

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості, віковими групами

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, віковими групами

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Особи, які не входять до складу робочої сили за статтю, типом місцевості, за причинами незайнятості

07

 

 

30

2020

 

 

30

01-03.21

 

 

30

01-06.21

 

 

30

01-09.21

Зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості

07

 

 

30

2020

 

 

30

01-03.21

 

 

30

01-06.21

 

 

30

01-09.21

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості

07

 

 

30

2020

 

 

30

01-03.21

 

 

30

01-06.21

 

 

30

01-09.21

Неформально зайняте населення за статтю, типом місцевост та віковими групами

07

 

 

30

2020

 

 

30

01-03.21

 

 

30

01-06.21

 

 

30

01-09.21

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності

07

 

 

30

2020

 

 

30

01-03.21

 

 

30

01-06.21

 

 

30

01-09.21

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2000-2020 роках

07

 

 

 

 

 

 

12

2012-2020

 

 

 

 

 

Зайняте населення за професійними групами та статтю  у 2010-2020 роках

07

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи у 2000-2020 роках

07

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості у 2000-2020 роках

07

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудова діяльність волонтерів

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2021

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Рух кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух кадрів за видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Використання робочого часу та неповна зайнятість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Фонд оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року

05

29

01-12.20

 

02

01.21

29

01-03.21

31

01-04.21

30

01-05.21

29

01-06.21

30

01-07.21

29

01-08.21

29

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Фонд оплати праці усіх працівників за видами економічної діяльності за період з початку року

05

 

 

30

01-02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

29

01-12.20

 

02

01.21

29

01-03.21

31

01-04.21

30

01-05.21

29

01-06.21

30

01-07.21

29

01-08.21

29

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

 

 

30

01-02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

29

01-12.20

 

02

01.21

29

01-03.21

31

01-04.21

30

01-05.21

29

01-06.21

30

01-07.21

29

01-08.21

29

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості

05

 

 

30

01-02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Індекси вартості робочої сили

05

 

 

10

IV кв. 20

 

 

09

І кв. 21

 

 

09

ІІ кв. 21

 

 

09

ІІІ кв. 21

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності

05

 

17

12.20

 

 

17

03.21

 

 

17

06.21

 

 

17

09.21

 

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

17

12.20

 

 

17

03.21

 

 

17

06.21

 

 

17

09.21

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності

05

 

17

12.20

 

 

17

03.21

 

 

17

06.21

 

 

17

09.21

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

17

12.20

 

 

17

03.21

 

 

17

06.21

 

 

17

09.21

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у  2010-2020 роках

05

 

 

04

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльностіу промисловості у 2010-2020 роках

05

 

 

04

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2010-2020 роках

05

 

 

04

2010-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по країні на 1 число

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-трудові відносини на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності

05

 

 

04

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у промисловості

05

 

 

04

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності

05

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади дошкільної освіти

05

 

 

 

 

28

1990-2020

 

 

 

 

 

 

 

Дошкільна освіта в Україні

05

 

 

 

 

28

2020

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти

05

 

 

 

21

1990-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

05

 

 

 

21

1990-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна середня та професійна (професійно-технічна) освіта в Україні

05

 

 

 

21

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої та фахової передвищої освіти

05

 

 

 

30

1990-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища та фахова передвища освіта в Україні

05

 

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Сателітний рахунок освіти в Україні

05

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травматизм на виробництві в Україні

05

 

 

 

 

28

2020

 

 

 

 

 

 

 

Сателітний рахунок охорони здоров'я в Україні

05

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

07

 

19

01-09 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

15

01-06 2021

 

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) (статистичний бюлетень)

07

 

04

III квартал 2020

 

 

21

IV квартал 2020

 

 

17

I квартал 2021

 

29

IІ квартал 2021

 

 

Витрати і ресурси домогосподарств України по кожному регіону

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

2020

 

Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2020 році  (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2020

 

 

 

Характеристика домогосподарств (1999-2020)

07

 

 

 

 

 

 

01

2020

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2020)

07

 

 

 

 

 

 

01

2020

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2020)

07

 

 

 

 

 

 

01

2020

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2020)

07

 

 

 

 

 

 

01

2020

 

 

 

 

 

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2020)

07

 

 

 

 

 

 

01

2020

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2020)

07

 

 

 

 

 

 

01

2020

 

 

 

 

 

Соціальний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сателітний рахунок соціального захисту в Україні

05

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населені пункти та житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд України (1995-2020)

05

 

 

 

 

 

 

06

1995-2020

 

 

 

 

 

Житловий фонд за регіонами у 2020 році

05

 

 

 

 

 

 

06

2020

 

 

 

 

 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг

05

 

01

12.20

15

01.21

12

02.21

13

03.21

10

04.21

12

05.21

10

06.21

10

07.21

12

08.21

10

09.21

10

10.21

Стан погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги

05

 

01

12.20

15

01.21

12

02.21

13

03.21

10

04.21

12

05.21

10
06.21

10

07.21

12

08.21

10

09.21

10

10.21

*Довідково:

 

Індекс департаменту

Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документа)

05

Департамент соціальної статистики

07

Департамент обстежень домогосподарств

10

Департамент статистики населення

Примітка. Інформація зберігається в електронному форматі.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
20.01.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше