Календар оприлюднення інформації на 2021 рік

(СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Економічна статистика)

 

Економічна статистика

Макроекономічна_статистика / Національні рахунки  / Діяльність_підприємств / Послуги / Внутрішня_торгівля / Капітальні_інвестиції  / Основні_засоби / Сільське,_лісове_та_рибне_господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм  / Реєстр_статистичних_одиниць / Навколишнє_середовище /Зовнішньоекономічна_діяльність  /Ціни / Наука та інновації /Інформаційне_суспільство

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроекономічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденції ділової активності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

08

I кв.2021

 

 

07

ІI кв.2021

 

 

06

IІІ кв.2021

 

 

08

IV кв.2021

 

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

08

I кв.2021

 

 

07

ІI кв.2021

 

 

06

IІІ кв.2021

 

 

08

IV кв.2021

 

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

08

I кв.2021

 

 

07

ІI кв.2021

 

 

06

IІІ кв.2021

 

 

08

IV кв.2021

 

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

08

I кв.2021

 

 

07

ІI кв.2021

 

 

06

IІІ кв.2021

 

 

08

IV кв.2021

 

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

08

I кв.2021

 

 

07

ІI кв.2021

 

 

06

IІІ кв.2021

 

 

08

IV кв.2021

 

Індикатор економічних настроїв (2017-2021)

04

 

15

I кв.2017-
I кв.2021

 

 

14

I кв.2017-ІI кв.2021

 

 

13

I кв.2017-IІІ кв.2021

 

 

12

I кв.2017-IV кв.2021

 

Інвестиційні очікування у промисловості (2015-2021)

04

 

 

 

 

18

2015-2021

 

 

 

 

 

16

2015-2022

 

Тенденції підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

ІІI кв.2021

Очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами

04

06

12.20-02.21

08

01-03.21

05

02-04.21

05

03-05.21

07

04-06.21

04

05-07.21

05

06-08.21

06

07-09.21

06

08-10.21

05

09-11.21

08

10-12.21

06

11.21- 01.22

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2021)

04

 

15

I кв.2015-
I кв.2021

 

 

14

I кв.2015-
II кв.2021

 

 

13

I кв.2015-
IІІ кв.2021

 

 

12

I кв.2015-IV кв.2021

 

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами  економічної діяльності та основними промисловими групами (2015-2021)

04

 

15

I кв.2015-
I кв.2021

 

 

14

I кв.2015-II кв.2021

 

 

13

I кв.2015-IІІ кв.2021

 

 

12

I кв.2015-IV кв.2021

 

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2021)

04

 

15

I кв.2015-
I кв.2021

 

 

14

I кв.2015-II кв.2021

 

 

13

I кв.2015-IІІ кв.2021

 

 

12

I кв.2015-IV кв.2021

 

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2021)

04

 

15

I кв.2015-
I кв.2021

 

 

14

I кв.2015-II кв.2021

 

 

13

I кв.2015-IІІ кв.2021

 

 

12

I кв.2015-IV кв.2021

 

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2021)

04

 

15

I кв.2015-
I кв.2021

 

 

14

I кв.2015-II кв.2021

 

 

13

I кв.2015-IІІ кв.2021

 

 

12

I кв.2015-IV кв.2021

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1990-2020

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2016-2020

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2016-2020

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2016-2020

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведені національні рахунки

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2020

Рахунки інституційних секторів економіки

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2020

Баланс активів і пасивів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів

02

 

 

 

 

28

2019

 

 

 

 

 

 

 

Експериментальний баланс нефінансових активів

02

 

 

 

 

28

2019

 

 

 

 

 

 

 

Доходи населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення (попередні дані)

02

 

 

 

02

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення (остаточні дані)

02

 

 

 

12

2019

 

 

 

 

 

 

 

30

2012-2020

Регіональні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт

02

 

 

30

2004-2019

 

 

 

08

2004-2020

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення по регіонах

02

19

2002-2019

 

 

29

2002-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартальні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий національний дохід (остаточні дані)

02

 

 

 

26

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії кінцевого використання валового внутрішнього продукту за функціональними класифікаціями (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (остаточні дані)

02

 

 

19

І-ІV кв. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий національний дохід (уточнені дані)

02

 

 

 

26

І-ІV кв.
2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії кінцевого використання валового внутрішнього продукту за функціональними класифікаціями (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Категорії кінцевого використання валового внутрішнього продукту за функціональними класифікаціями (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Зведені національні рахунки (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (уточнені дані)

02

 

 

31

І-ІV кв.
2020, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведені національні рахунки (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

23

І кв. 2021

 

 

21

ІІ кв. 2021

 

 

21

ІІІ кв. 2021

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

 

01

І кв. 2021

 

30

ІІ кв. 2021

 

 

30

ІІІ кв. 2021

Доходи населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

 

05

I кв.2021

 

 

04

ІI кв.2021

 

30

ІIІ кв.2021

Наявний дохід населення (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

 

05

I кв.2021

 

 

04

ІI кв.2021

 

30

ІIІ кв.2021

Таблиця  "витрати-випуск"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця  "витрати-випуск" у цінах споживачів

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2020

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники діяльності суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

Кількість найманих  працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Витрати на персонал суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2020

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  (2013-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2020

 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2020

 

Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємств

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2020

 

 

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2020

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2020

 

 

 

Кількість найманих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2020

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2020

 

 

Витрати на персонал суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2020

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2020

 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2020

 

Показники діяльності підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, кількість відпрацьованих годин найманими працівниками за видами економічної діяльності (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

2012-2020

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2020

 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за складовими витрат за видами економічної діяльності (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2020

 

Показники діяльності підприємств, згруповані за спеціальними агрегаціями (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2020

 

Кількість магазинів роздрібної торгівлі та їх торгова площа за видами економічної діяльності (2018-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2018-2020

 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності      (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2020

 

Вартість товарів та послуг, придбаних у звітному році для перепродажу, валова маржа від перепродажу товарів, дохід від продажу основних засобів за видами економічної діяльності  (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2012-2020

 

Загальна вартість куплених товарів та послуг за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2017-2020

 

Витрати на придбання енергопродуктів, платежі підрядникам за видами економічної діяльності (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2012-2020

 

Витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року, платежі агентствам із працевлаштування за послуги з підбору працівників за видами економічної діяльності (2019-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2019-2020

 

Валовий операційний дохід за видами економічної діяльності (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2012-2020

 

Дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду за видами економічної діяльності (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2012-2020

 

Кількість підприємств за однорідними видами діяльності  (2012-2020) 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2012-2020

 

Зміна запасів товарів та послуг, зміна запасів товарів та послуг для перепродажу, незавершеного виробництва, зміна запасів готової продукції за видами економічної діяльності (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2012-2020

 

Показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2020

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2020

 

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2020

 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2020

 

Фінанси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування  підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом за їх розмірами

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Формування чистого прибутку (збиток) підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

Рентабельність діяльності підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств  за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Показники балансу підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2013-2020

 

 

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності

03

 

 

05

IV кв.2020

 

 

07

 I кв.2021

 

 

06

IІ кв.2021

 

 

06

ІІI кв.2021

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продаж пального через АЗС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

25

12.2020

24

01.2021

24

02.2021

26

03.2021

24

04.2021

24

05.2021

26

06.2021

25

07.2021

24

08.2021

25

09.2021

24

10.2021

24

11.2021

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

25

01-12.2020

 

24

01-02.2021

26

01-03.2021

24

01-04.2021

24

01-05.2021

26

01-06.2021

25

01-07.2021

24

01-08.2021

25

01-09.2021

24

01-10.2021

24

01-11.2021

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

25

12.2020

24

01.2021

24

02.2021

26

03.2021

24

04.2021

24

05.2021

26

06.2021

25

07.2021

24

08.2021

25

09.2021

24

10.2021

24

11.2021

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

25

01-12.2020

 

24

01-02.2021

26

01-03.2021

24

01-04.2021

24

01-05.2021

26

01-06.2021

25

01-07.2021

24

01-08.2021

01-25

09.2021

24

01-10.2021

24

01-11.2021

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця

08

25

12.2020

24

01.2021

24

02.2021

26

03.2021

24

04.2021

24

05.2021

26

06.2021

25

07.2021

24

08.2021

25

09.2021

24

10.2021

24

11.2021

Оптова торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020)

03

 

 

 

01

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

03

 

 

29

01-12.2020

 

 

14

01-03.2021

 

 

14

01-06.2021

 

 

14

01-09.2021

Роздрібна торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі

03

22

01-12.2020
(попередні дані)

23

01.2021

23

01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

23

01-05.2021

21

01-06.2021

25

01-07.2021

21

01-08.2021

22

01-09.2021

23

01-10.2021

21

01-11.2021

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі

03

 

 

 

23

01-12.2020
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі по регіонах

03

22

01-12.2020
(попередні дані)

23

01.2021

23

01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

23

01-05.2021

21

01-06.2021

25

01-07.2021

21

01-08.2021

22

01-09.2021

23

01-10.2021

21

01-11.2021

Оборот роздрібної торгівлі по регіонах

03

 

 

 

23

01-12.2020
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по регіонах 

03

22

01-12.2020
(попередні дані)

23

01.2021

23

01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

23

01-05.2021

21

01-06.2021

25

01-07.2021

21

01-08.2021

22

01-09.2021

23

01-10.2021

21

01-11.2021

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах

03

 

 

29

01-12.2020

 

 

14

01-03.2021

 

 

14

01-06.2021

 

 

14

01-09.2021

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами по регіонах

03

 

 

29

01-12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами (2005-2020)

03

 

 

 

13

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, що вироблені на території України (2005-2020)

03

 

 

 

13

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами (2005-2020)

03

 

 

 

13

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні показники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.20 (попередні дані)

 

 

25

01-03.2021

 

 

25

01-06.21

 

 

24

01-09.21

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.20 (попередні дані)

 

 

25

01-03.2021

 

 

25

01-06.21

 

 

24

01-09.21

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості  (щоквартальні показники)

04

 

24</