Календар оприлюднення інформації на 2021 рік

(СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Багатогалузева статистична інформація)

 

Багатогалузева статистична інформація

Комплексна статистика

 

Регіональна статистика

 Демографічна та соціальна статистика /Ринок праці / Діяльність підприємств / Внутрішня_торгівля / Капітальні_інвестиції / Сільське,_лісове_та_рибне_господарство_ / Промисловість / Будівництво / Реєстр_статистичних_одиниць / Навколишнє_природне_середовище_ / Ціни

 

Жінки та чоловіки

Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці / Освіта / Охорона здоров'я / Доходи та умови життя /

 Сільське, лісове та рибне господарство

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатогалузева статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-економічний розвиток України (інфографіка)

15

11

01-11.20

09

2020

12

01.21

08

01-02.21

13

01-03.21

10

01-04.21

12

01-05.21

09

01-06.21

08

01-07.21

08

01-08.21

10

01-09.21

08

01-10.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічна та соціальна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Кількість живонароджених, померлих по регіонах

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Кількість померлих за причинами смерті  

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Загальні коєфіцієнти природного руху населення по регіонах

10

 

 

 

 

 

14

2020

 

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення

10

 

 

 

 

 

14

2020

 

 

 

 

 

 

Кількість прибулих, вибулих по регіонах

10

20

01-11.20

22

01-12.20

22

01.21

21

01-02.21

20

01-03.21

23

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

22

01-07.21

20

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

Населення (1990-2020)

10

 

 

 

 

25

1990-2020

14,25

1990-2020

26

1990-2020

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча сила по регіонах

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Рівень участі населення в робочій силі по регіонах

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Особи, які не входять до складу робочої сили по регіонах

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Зайняте населення по регіонах

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Рівень зайнятості населення по регіонах

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Зайняте населення за видами економічної діяльності  по регіонах

07

 

 

 

 

 

 

12

2012-2020

 

 

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП) по регіонах

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) по регіонах

07

 

 

25

2020

 

 

25

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

28

01-09.21

Неформально зайняте населення по регіонах

07

 

 

30

2020

 

 

 

 

 

30

01-06.21

 

 

 

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за регіонами за місяць

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Середня заробітна плата за регіонами за місяць

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до попереднього місяця

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

3007.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Індекси реальної заробітної плати по регіонах, % до відповідного місяця попереднього року

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року

05

29

01-12.20

 

02

01.21

29

01-03.21

31

01-04.21

30

01-05.21

29

01-06.21

30

01-07.21

29

01-08.21

29

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року

05

 

 

30

01-02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року

05

29

01-12.20

 

02

01.21

29

01-03.21

31

01-04.21

30

01-05.21

29

01-06.21

30

01-07.21

29

01-08.21

29

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Індекси реальної заробітної плати за регіонами у % до відповідного періоду попереднього року

05

 

 

30

01-02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами

05

 

17

12.20

 

 

17

03.21

 

 

17

06.21

 

 

17

09.21

 

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за квартал

05

 

17

12.20

 

 

17

03.21

 

 

17

06.21

 

 

17

09.21

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка середньомісячної заробітної плати штатних працівників по регіонах у 1995-2020 роках

05

 

 

04

1995-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Заборгованість із виплати заробітної плати (за видами економічної діяльності, по регіонах, за категоріями підприємств, джерелами фінансування, організаційно-правовими формами господарювання)

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

річні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати по регіонах на 1 січня

05

 

09

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-трудові відносини на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан укладання колективних договорів по регіонах

05

 

 

04

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата та стан її виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість працівників по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Рух кадрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рух кадрів по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Використання робочого часу та неповна зайнятість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Відпрацьований робочий час штатних працівників по регіонах

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Фонд оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах

05

29

12.20

 

02

01.21

29

03.21

31

04.21

30

05.21

29

06.21

30

07.21

29

08.21

29

09.21

30

10.21

29

11.21

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах

05

 

 

30

02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дані за період з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року

05

29

01-12.20

 

02

01.21

29

01-03.21

31

01-04.21

30

01-05.21

29

01-06.21

30

01-07.21

29

01-08.21

29

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Фонд оплати праці усіх працівників по регіонах за період з початку року

05

 

 

30

01-02.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал

05

 

 

02

IV кв. 20

 

 

02

І кв. 21

 

 

02

ІІ кв. 21

 

 

02

ІІІ кв. 21

Доходи населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах України (2002-2019)

02

19

2002-2019

 

 

29

2002-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020

 

 

Кількість суб’єктів господарювання за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за їх розмірами за регіонами

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці на підприємствах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах

04

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства по регіонах (2010-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Кількість зайнятих працівників за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Кількість найманих працівників за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Додана вартість за витратами виробництва за регіонами та за видами економічної діяльності (2017-2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2017-2020

Фінанси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом  на великі, середні, малі та мікропідприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Фінансові результати до оподаткування підприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

18

2020 (попередні дані)

 

 

 

20

2020 (остаточні дані)

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств з розподілом  на великі, середні, малі та мікропідприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств по регіонах

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2021

 

 

24

І півр. 2021

 

 

24

9 міс. 2021

Послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності

03

 

 

05 (IV кв.2020)

 

 

07 (I кв.2021)

 

 

06 (IІ кв.2021)

 

 

06 (ІІI кв.2021)

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібна торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі по регіонах

03

22

01-12.2020
(попередні дані)

23

01.2021

23

01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

23

01-05.2021

21

01-06.2021

25

01-07.2021

21

01-08.2021

22

01-09.2021

23

01-10.2021

21

01-11.2021

Оборот роздрібної торгівлі по регіонах

03

 

 

 

23

01-12.2020
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по регіонах

03

22

01-12.2020
(попередні дані)

23

01.2021

23

01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

23

01-05.2021

21

01-06.2021

25

01-07.2021

21

01-08.2021

22

01-09.2021

23

01-10.2021

21

01-11.2021

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах

03

 

 

29

01-12.2020

 

 

14

01-03.2021

 

 

14

01-06.2021

 

 

14

01-09.2021

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами по регіонах

03

 

 

29

01-12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продаж пального через АЗС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

25

12.2020

24

01.2021

24

02.2021

26

03.2021

24

04.2021

24

05.2021

26

06.2021

25

07.2021

24

08.2021

25

09.2021

24

10.2021

24

11.2021

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

25

01-12.2020

 

24

01-02.2021

26

01-03.2021

24

01-04.2021

24

01-05.2021

26

01-06.2021

25

01-07.2021

24

01-08.2021

25

01-09.2021

24

01-10.2021

24

01-11.2021

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

25

12.2020

24

01.2021

24

02.2021

26

03.2021

24

04.2021

24

05.2021

26

06.2021

25

07.2021

24

08.2021

25

09.2021

24

10.2021

24

11.2021

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

25

01-12.2020

 

24

01-02.2021

26

01-03.2021

24

01-04.2021

24

01-05.2021

26

01-06.2021

25

01-07.2021

24

01-08.2021

25

01-09.2021

24

01-10.2021

24

01-11.2021

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця

08

25

12.2020

24

01.2021

24

02.2021

26

03.2021

24

04.2021

24

05.2021

26

06.2021

25

07.2021

24

08.2021

25

09.2021

24

10.2021

24

11.2021

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоквартальні показники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за регіонами (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.20 (попередні дані)

 

 

25

01-03.2021

 

 

25

01-06.21

 

 

24

01-09.21

 

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного періоду попереднього року)

04

 

24

01-12.20

 

 

25

01-03.2021

 

 

25

01-06.21

 

 

24

01-09.21

 

Індекси капітальних інвестицій за регіонами (до відповідного кварталу попереднього року)

04

 

24

01-12.20

 

 

25

01-03.2021

 

 

25

01-06.21

 

 

24

01-09.21

 

Капітальні інвестиції за регіонами

04

 

 

11

01-12.20 (попередні дані)

 

 

09

01-03.2021

 

 

08

01-06.21

 

 

09

01-09.21

Капітальні інвестиції у матеріальні активи за видами активів за регіонами

04

 

 

11

01-12.20 (попередні дані)

 

 

09

01-03.2021

 

 

08

01-06.21

 

 

09

01-09.21

Капітальні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи за регіонами

04

 

 

11

01-12.20 (попередні дані)

 

 

09

01-03.2021

 

 

08

01-06.21

 

 

09

01-09.21

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами

04

 

 

11

01-12.20 (попередні дані)

 

 

09

01-03.2021

 

 

08

01-06.21

 

 

09

01-09.21

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за регіонами

04

 

 

11

01-12.20 (попередні дані)

 

 

09

01-03.2021

 

 

08

01-06.21

 

 

09

01-09.21

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за регіонами

04

 

 

11

01-12.20

 

 

09

01-03.2021

 

 

08

01-06.21

 

 

09

01-09.21

річні показники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за регіонами

04

 

 

 

 

12

 2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції у матеріальні активи за видами активів за регіонами

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи за регіонами

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів за регіонами 

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за регіонами

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за регіонами

04

 

 

 

 

12

2020   (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за регіонами (2010-2020)

04

 

 

 

 

12

2010-2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

16

на 01.07.21

17

на 01.08.21

17

на 01.09.21

18

на 01.10.21

17

на 01.11.21

17

на 01.12.21

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах

06

 

 

 

26

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

30

2021

 

 

 

 

 

Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року по регіонах

06

 

 

 

 

20

2020

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі озимих культур за їх видами по регіонах

06

 

15

на 01.01.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин за їх видами по регіонах

06

18

на 01.01.21

16

на 01.02.21

16;
17

на 01.01.21
(попередні дані);
на 01.03.21

16

на 01.04.21

18

на 01.05.21

16

на 01.06.21

16

на 01.07.21

17

на 01.08.21

16

на 01.09.21

18

на 01.10.21

16

на 01.11.21

16

на 01.12.21

Виробництво продукції тваринництва за її видами по регіонах

06

18

01-12.20

16

01.21

16;
17

2020
(попередні дані);
01-02.21

16

01-03.21

18

01-04.21

16

01-05.21

16

01-06.21

17

01-07.21

16

01-08.21

18

01-09.21

16

01-10.21

16

01-11.21

Надходження продукції сільського господарства на переробні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням

06

 

19

2020;
01.21

19

01-02.21

16

01-03.21

20

01-04.21

18

01-05.21

16

01-06.21

18

01-07.21

17

01-08.21

20

01-09.21

18

01-10.21

17

01-11.21

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

06

 

05

2020

 

20

01-03.21

 

 

20

01-06.21

 

 

21

01-09.21

 

 

Надходження молока на переробні підприємства

06

 

05

2020

 

20

01-03.21

 

 

20

01-06.21

 

 

21

01-09.21

 

 

Перероблення винограду та виробництво виноматеріалів

06

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

06

 

22;
26

 01.21;
2020

23

01-02.21

20

01-03.21

21

01-04.21

23

01-05.21

20

01-06.21

20

01-07.21

21

01-08.21

22

01-09.21

22

01-10.21

21

01-11.21

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

01

2020

 

 

 

 

 

Придбання піприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб по регіонах

06

 

 

 

 

 

02

2020

 

 

 

 

 

 

Економічні рахунки сільського господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції по регіонах

06

20

2020 (попередні дані)

22

01.21

19

01-02.21

19

01-03.21

21

01-04.21

22

01-05.21

21

01-06.21

20

01-07.21

22

01-08.21

21

01-09.21

22

01-10.21

22

01-11.21

Продукція сільського господарства у постійних цінах по регіонах 

06

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

31

2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивність праців в підприємствах, які здійснюють сільськогосподарську діяльність по регіонах

06

 

 

 

 

 

 

20

2020

 

 

 

 

 

Сільськогосподарська діяльність домогосподарств у сільській місцевості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості по регіонах

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2021

 

Особисті селянські господарства по регіонах

06

 

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісове господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація лісової продукції в межах України по регіонах

06

 

 

 

16

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за видами лісової продукції по регіонах

06

 

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини по регіонах (2000-2020)

06

 

 

 

15

2000-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа рубок лісу за системами рубок по регіонах

06

 

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа рубок лісу по регіонах (2000-2020)

06

 

 

 

15

2000-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів по регіонах

06

 

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування по регіонах

06

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та добування окремих видів копитних тварин по регіонах

06

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість копитних тварин по регіонах (1995-2020)

06

 

 

 

05

1995-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та добування окремих видів хутрових звірів по регіонах

06

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість хутрових звірів по регіонах (1995-2020)

06

 

 

 

05

1995-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість та добування окремих видів пернатої дичини по регіонах

06

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість пернатої дичини по регіонах (1995-2020)

06

 

 

 

05

1995-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добування водних біоресурсів по регіонах

06

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси промислової продукції по регіонах

03

27 (01.12.20)
попередні дані

 

02

 (01.21);

 26

 (01-02.21)

27

 (01-03.21)

27

 (01-04.21)

30

 (01-05.21)

27

 (01-06.21)

30

(01-07.21)

27

(01-08.21)

27

(01-09.21)

26

 (01-10.21)

28

 (01-11.21)

Індекси промислової продукції по регіонах

03

 

26

 (01-12.20)
остаточні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах

03

11

 (01-11.20)

03 (01.12.20)
попередні дані

09

 (01.21)

05

 (01-02.21)

06

 (01-03.21)

03

 (01-04.21)

08

 (01-05.21)

03

 (01-06.21)

06

 (01-07.21)

05

 (01-08.21)

05

(01-09.21)

06

 (01-10.21)

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах

03

 

 

12

 (01-12.20)
остаточні дані