Анонс
оприлюднення інформації

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 1

 2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27 28

29

30

31

 

 

 

 

Анонс
подання звітності

Жовтень

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

   

 Статистика регіонів

 

 

 

 

Інфографіка

   

Калькулятор інфляції

 

 

28.09.2018

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами за ІI квартал 2018 року

Основні засоби України за 2017 рік

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень-серпень 2018 року

Виробництво промислової продукції за видами за 2017 рік

Виробництво промислової продукції за видами в Україні та по регіонах у січні-серпні 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2018 року

Заробітна плата у серпні 2018 року

Доходи та витрати населення в ІІ кварталі 2018 року

26.09.2018

Індекси промислової продукції в Україні у 2007-2018 роках

Індекс промислової продукції (2010=100), без і з усуненням сезонних коливань

Індекс промислової продукції за видами діяльності за січень-серпень 2018 року

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) за січень-серпень 2018 року

Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році (за періоди з початку року)

Індекси промислової продукції по регіонах за січень-серпень 2018 року

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у у І півріччі 2018 року

Обсяг роздрібного продажу продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі у 2018 році

Індекси будівельної продукції за видами за регіонами у січні-серпні 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції за регіонами у січні-серпні 2018 року

Обсяг виконаних будівельних робіт за регіонами у 2018 році

Індекси будівельної продукції за регіонами у 2018 році

25.09.2018

Використання палива за серпень 2018 року

Запаси палива на 1 вересня 2018 року

Утворення відходів за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2017 році

Поводження з відходами за класифікаційними угрупованнями державного класифікатора відходів у 2017 році

Утворення відходів за видами економічної діяльності та в домогосподарствах за 1995-2017 роки

Поводження з побутовими та подібними відходами в Україні (2011-2017)

Утворення та поводження з відходами (1995-2017)

Утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

Утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по регіонах у 2017 році

Поводження з відходами по регіонах у 2017 році

Утворення відходів по регіонах у 2017 році

Економічна активність населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Зайнятість населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Економічно неактивне населення за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2018 році

Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у січні-червні 2018 року

Неформально зайняте населення за статтю,  місцем проживання та віковими групами у січні-червні 2018 року

Неформально зайняте населення за видами економічної діяльності у січні-червні 2018 року

Економічно активне населення за регіонами у 2018 році

Економічно неактивне населення за регіонами у 2018 році

Рівень економічної активності населення за регіонами у 2018 році

Зайняте населення за регіонами у 2018 році

Рівень зайнятості населення за регіонами у 2018 році

Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами у 2018 році

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2018 році

Зареєстроване безробіття населення за регіонами у 2018 році

Неформально зайняте населення по регіонах у січні-червні 2018 року

24.09.2018

Індекси будівельної продукції у січні-серпні 2018 року

Індекси будівельної продукції у 2018 році

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2018 році

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС на кінець серпня 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2018 року

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у серпні 2018 року

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах у січні-серпні 2018 року

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-червень 2018 року

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом  на великі та середні підприємства за січень-червень 2018 року

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності з розподілом на великі та середні підприємства за січень-червень 2018 року

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2018 року

Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі та середні підприємства за регіонами за січень-червень 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень-червень 2018 року

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за регіонами за січень-червень 2018 року

Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січеньчервень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2018 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–червень 2018 року

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 червня 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Зайнятість та безробіття населення в ІІ кварталі 2018 року

21.09.2018

Чисельність населення на 1 серпня  2018 року та середня чисельність у січні-липні 2018 року

Природний рух населення у січні-липні 2018 року

Міграційний рух населення у січні-липні 2018 року

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у січні-серпні 2018 року

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у січні-серпні 2018 року

Перевезення вантажів залізничним транспортом у січні-серпні 2018 року

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі у січні-серпні 2018 року

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі у січні-серпні 2018 року

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у січні-серпні 2018 року

Товарна структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у І півріччі 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Виконання будівельних робіт у січні–серпні 2018 року

Промислове виробництво у січні–серпні 2018 року

20.09.2018

Підготовлено експрес-випуски:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–серпні 2018 року

Про надання населенню субсидій у серпні 2018 року

Підсумки роботи транспорту в січні–серпні 2018 року

19.09.2018

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-липні 2018 року

Товарна структура зовнішньої торгівлі України у січні-липні 2018 року

Регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні-липні 2018 році

Індекси фізичного обсягу, середніх цін та умов торгівлі у зовнішній торгівлі України товарами у липні 2018 року

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу у сiчні-липні 2018 року

Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi за сiчень-липень 2018 року

Зведені національні рахунки за ІI квартал 2018 року

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів за II квартал 2018 року

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями за II квартал 2018 року

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями за 2018 рік

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства за цілями за 2018 рік

Валовий внутрішній продукт України у фактичних цінах за 2018 рік

Валовий внутрішній продукт України у цінах попереднього року за 2018 рік

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2018 рік

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту за 2018 рік

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-серпні 2018 року

Індекси цін реалізованої сільськогосподарської продукції у 2018 році

Надходження культур зернових i зернобобових, олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням і переробленням у січні-серпні 2018 року

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у січні-серпні 2018 року

18.09.2018

Індекси сільськогосподарської продукції у 2018 році

Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами у січні-серпні 2018 року

Підготовлено експрес-випуски:

Валовий внутрішній продукт у ІІ кварталі 2018 року

Демографічна ситуація у січні–липні 2018 року

17.09.2018

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах на 01 вересня 2018 року

Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій у 2018 році (за даними державної служби зайнятості)

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Індекс сільськогосподарської продукції у січні−серпні 2018 року

14.09.2018

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі у І півріччі 2018 року

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у І півріччі 2018 року

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін по регіонах у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у серпні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги по регіонах у серпні 2018 року (до грудня попереднього року)

Економічні рахунки сільського господарства (рахунок виробництва та рахунок утворення доходу)(2011-2017)

Середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2018 році

Підготовлено експрес-випуск:

Зовнішня торгівля товарами у січні-липні 2018 року

12.09.2018

Кількість сільськогосподарських тварин по регіонах на 1 вересня 2018 року

Виробництво продукції тваринництва за видами по регіонах у січні-серпні 2018 року

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2018 році (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня 2010 року)

11.09.2018

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2018 року (до попереднього місяця)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2018 року (до грудня попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-серпні 2018 року (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2018 року (до відповідного місяця попереднього року)

Кількість юридичних осіб за регіонами на 1 вересня 2018 року

Кількість юридичних осіб за організаційними формами на 1 вересня 2018 року

10.09.2018

Базовий індекс споживчих цін

Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво) по регіонах у січні−червні 2018 року

Кількість та загальна площа прийнятих в експлуатацію будівель по регіонах у січні-червні 2018 року

Кількість та загальна площа житлових будівель, на які отримано документи на право виконання будівельних робіт (нове будівництво), по регіонах у січні-червні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності у січні-червні 2018 року

Прямі інвестиції (боргові інструменти): за країнами світу, видами економічної діяльності, по регіонах у січні-червні 2018 року

Прямі інвестиції (акціонерний капітал): за країнами світу у розрізі видів економічної діяльності; видами економічної діяльності у розрізі країн світу у січні-червні 2018 року

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники) за січень-червень 2018 року

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) у I кварталі 2018 року

Підготовлено експрес-випуск:

Індекси цін

07.09.2018

Стан і розвиток зв'язку за I півріччя 2018 року

06.09.2018

Соціально-економічний розвиток України за січень-липень 2018 року

Діяльність підприємств сфери послуг у IІ кварталі 2018 року

05.09.2018

Витрати і ресурси домогосподарств України у I кварталі 2018 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)

Стан злочинності у I півріччі 2018 року

04.09.2018

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у липні 2018 року

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у липні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-липні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) у 2018 році

Обсяг реалізованої промислової продукції по регіонах у січні-липні 2018 року

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до попереднього місяця)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного місяця попереднього року)

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до відповідного періоду попереднього року)

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2018 році (до грудня попереднього року)

03.09.2018

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-липень 2018 року

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Середня кількість працівників по регіонах за квартал у 2018 році

Середня кількість працівників сільського господарства по регіонах за квартал у 2018 році

Структура фонду оплати праці штатних працівників по регіонах за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата по регіонах за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві по регіонах за квартал у 2018 році

Середня заробітна плата за відпрацьовану годину по регіонах за квартал у 2018 році

Середньомісячна заробітна плата за статтю та регіонами за квартал у 2018 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Рух кадрів за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Рух кадрів по регіонах за квартал у 2018 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Використання робочого часу працівників за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Використання робочого часу працівників по регіонах за квартал у 2018 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, по регіонах за квартал у 2018 році

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності за квартал у 2018 році

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали грудень та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, за видами економічної діяльності у промисловості за квартал у 2018 році

Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць та мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, по регіонах за квартал у 2018 році

 


Місяць року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<<попередній місяць

наступний місяць>>

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
28.09.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше

Макроекономічні показники
 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)