Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business  in January 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January 2006 to January 2005

Reference:

January 2005 to January 2004

Ukraine

7581,9

131,3

119,8

Autonomous Republic of Crimea

240,0

126,3

129,7

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

186,8

139,8

113,1

Volyn

149,8

120,6

129,8

Dnipropetrovsk

630,7

138,6

114,0

Donetsk

599,6

130,0

120,5

Zhytomyr

140,1

118,1

123,5

Zakarpattya

198,4

100,3

130,7

Zaporizhzhya

308,0

122,7

125,6

Ivano-Frankivsk

144,6

138,6

117,7

Kyiv

235,1

138,2

110,2

Kirovohrad

104,2

112,3

122,9

Luhansk

249,0

109,0

138,4

Lviv

464,2

126,3

116,0

Mykolayiv

137,6

131,4

125,0

Odesa

453,5

142,0

125,4

Poltava

166,8

114,8

108,5

Rivne

141,9

115,4

116,8

Sumy

133,8

120,3

116,5

Ternopil

105,4

119,6

118,9

Kharkiv

561,3

135,4

112,1

Kherson

130,0

118,5

128,9

Khmelnytskiy

132,1

117,1

120,1

Cherkasy

141,0

126,9

113,0

Chernivtsi

104,2

103,6

122,1

Chernihiv

129,4

121,1

121,2

City of Kyiv

1523,4

155,8

129,4

City of Sevastopol

71,0

143,0

105,6