Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in JanuaryFebruary 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

JanuaryFebruary 2006 to January February 2005

Reference:

JanuaryFebruary 2005

 to January February 2004

Ukraine

15286,9

128,4

119,2

Autonomous Republic of Crimea

493,8

128,8

128,5

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

359,6

126,2

116,8

Volyn

302,5

121,6

124,5

Dnipropetrovsk

1313,6

134,1

120,4

Donetsk

1238,9

128,4

124,8

Zhytomyr

288,9

121,4

116,0

Zakarpattya

392,8

105,3

122,7

Zaporizhzhya

610,7

119,7

125,5

Ivano-Frankivsk

293,0

138,8

119,3

Kyiv

459,7

138,3

103,4

Kirovohrad

211,7

109,6

123,2

Luhansk

498,0

107,9

136,9

Lviv

925,8

124,5

114,0

Mykolayiv

280,5

126,6

119,3

Odesa

869,2

137,4

121,6

Poltava

335,6

112,4

106,5

Rivne

288,1

115,5

117,5

Sumy

268,6

118,8

115,0

Ternopil

212,0

119,7

120,7

Kharkiv

1155,5

129,5

117,4

Kherson

259,5

113,8

124,2

Khmelnytskiy

274,9

117,2

115,3

Cherkasy

276,5

122,0

110,4

Chernivtsi

211,6

101,9

118,5

Chernihiv

259,0

120,0

108,4

City of Kyiv

3066,0

151,1

125,7

City of Sevastopol

140,9

131,7

117,2