Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in JanuaryMarch 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

JanuaryMarch 2006 to JanuaryMarch 2005

Reference:

JanuaryMarch 2005

to JanuaryMarch 2004

Ukraine

24157,0

126,5

119,6

Autonomous Republic of Crimea

802,1

126,8

127,5

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

560,6

124,7

116,8

Volyn

472,2

121,2

117,9

Dnipropetrovsk

2125,8

125,5

115,4

Donetsk

1971,8

116,5

120,2

Zhytomyr

450,4

122,4

113,6

Zakarpattya

615,7

103,8

118,0

Zaporizhzhya

996,9

115,8

132,2

Ivano-Frankivsk

445,8

138,6

120,7

Kyiv

769,1

133,6

104,5

Kirovohrad

334,4

110,3

120,3

Luhansk

782,8

130,4

142,9

Lviv

1440,7

121,2

114,4

Mykolayiv

452,8

122,4

120,1

Odesa

1378,4

135,7

116,1

Poltava

540,9

113,5

106,5

Rivne

449,9

128,4

118,2

Sumy

420,8

114,6

115,1

Ternopil

335,9

120,1

120,3

Kharkiv

1812,3

129,5

122,6

Kherson

417,1

115,9

115,1

Khmelnytskiy

434,7

117,1

112,6

Cherkasy

429,1

113,3

110,5

Chernivtsi

327,9

104,8

115,2

Chernihiv

412,2

118,9

108,6

City of Kyiv

4758,4

147,9

119,7

City of Sevastopol

218,3

133,7

128,7