Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in JanuaryApril 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

JanuaryApril 2006 to JanuaryApril 2005

Reference:

JanuaryApril 2005 to JanuarApril 2004

Ukraine

33912,9

127,4

120,4

Autonomous Republic of Crimea

1128,3

126,1

125,6

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

786,6

126,2

117,6

Volyn

654,9

121,6

111,1

Dnipropetrovsk

3131,6

130,0

121,4

Donetsk

2961,2

125,4

121,2

Zhytomyr

664,4

129,0

111,5

Zakarpattya

835,3

105,9

110,5

Zaporizhzhya

1234,6

105,4

130,2

Ivano-Frankivsk

599,9

132,9

118,8

Kyiv

1103,4

133,0

105,3

Kirovohrad

494,9

119,9

121,5

Luhansk

1059,6

128,4

139,5

Lviv

1960,8

119,0

116,5

Mykolayiv

629,8

124,7

120,9

Odesa

1949,9

138,3

115,8

Poltava

894,8

123,6

112,6

Rivne

614,8

128,9

117,1

Sumy

578,0

111,8

114,8

Ternopil

465,1

120,1

118,3

Kharkiv

2532,6

128,2

124,7

Kherson

586,0

118,4

114,2

Khmelnytskiy

635,7

121,5

107,5

Cherkasy

583,0

111,9

109,9

Chernivtsi

449,2

102,1

116,4

Chernihiv

568,9

119,9

109,6

City of Kyiv

6510,5

146,8

121,3

City of Sevastopol

299,1

133,8

130,8