Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in JanuaryMay 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January May 2006 to January May 2005

Reference:

January May 2005 to January May 2004

Ukraine

43803,9

127,2

120,5

Autonomous Republic of Crimea

1460,5

127,8

127,6

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

976,2

121,7

115,6

Volyn

840,1

120,9

112,9

Dnipropetrovsk

3925,6

126,5

125,4

Donetsk

3830,4

128,5

127,1

Zhytomyr

844,5

127,0

114,4

Zakarpattya

1030,7

103,8

112,9

Zaporizhzhya

1636,0

109,6

125,9

Ivano-Frankivsk

773,6

134,7

118,0

Kyiv

1530,3

136,8

111,3

Kirovohrad

649,4

121,9

114,6

Luhansk

1296,8

123,2

113,0

Lviv

2327,2

110,5

117,4

Mykolayiv

817,1

126,9

125,3

Odesa

2526,0

139,2

118,4

Poltava

1160,5

124,6

116,7

Rivne

762,1

124,9

108,0

Sumy

744,6

112,1

114,6

Ternopil

591,7

120,6

117,6

Kharkiv

3274,0

128,4

123,6

Kherson

772,8

121,9

116,7

Khmelnytskiy

839,4

122,6

110,5

Cherkasy

783,1

116,9

109,6

Chernivtsi

614,4

110,2

110,3

Chernihiv

728,1

118,4

110,9

City of Kyiv

8692,8

145,4

128,0

City of Sevastopol

376,0

130,7

122,4