Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in January-June 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January–June 2006
to January–June 2005

Reference:
January–June 2005 to
January–June 2004

Ukraine

53651,2

127,0

121,2

Autonomous Republic of Crimea

1799,9

124,5

127,5

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

1212,0

123,5

115,0

Volyn

1027,9

119,7

113,6

Dnipropetrovsk

4790,6

125,8

127,2

Donetsk

4738,2

130,5

127,9

Zhytomyr

1030,6

123,1

119,8

Zakarpattya

1273,6

105,2

110,7

Zaporizhzhya

2019,7

110,2

125,5

Ivano-Frankivsk

945,2

132,0

119,6

Kyiv

1894,3

139,5

111,5

Kirovohrad

798,4

123,9

113,2

Luhansk

1595,2

124,7

112,5

Lviv

2807,7

107,8

119,3

Mykolayiv

986,3

122,5

127,7

Odesa

3092,7

138,3

116,8

Poltava

1424,2

125,1

117,9

Rivne

927,8

123,7

108,4

Sumy

922,7

112,8

115,0

Ternopil

721,1

121,3

117,5

Kharkiv

4038,9

129,2

124,5

Kherson

965,7

122,7

116,7

Khmelnytskiy

1042,5

124,4

111,7

Cherkasy

953,0

115,7

111,7

Chernivtsi

748,3

109,6

111,6

Chernihiv

887,6

116,0

113,5

City of Kyiv

10546,3

146,0

128,5

City of Sevastopol

460,8

127,0

124,3