Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in January-July 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January–July 2006 to January–July 2005

Reference:

January–July 2005 to January–July 2004

Ukraine

64546,8

126,1

122,0

Autonomous Republic of Crimea

2295,3

124,6

128,1

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

1443,0

119,4

115,3

Volyn

1222,7

117,5

117,0

Dnipropetrovsk

5845,6

126,0

125,3

Donetsk

5606,8

127,7

129,7

Zhytomyr

1223,0

119,1

119,0

Zakarpattya

1540,3

96,9

112,6

Zaporizhzhya

2486,9

111,8

125,0

Ivano-Frankivsk

1125,2

129,7

120,2

Kyiv

2311,7

137,8

115,1

Kirovohrad

966,4

117,7

119,6

Luhansk

1892,3

122,2

114,3

Lviv

3564,9

113,8

120,8

Mykolayiv

1202,2

126,8

123,5

Odesa

3776,6

137,6

119,9

Poltava

1700,8

124,3

116,9

Rivne

1087,8

120,0

112,9

Sumy

1121,4

113,1

115,4

Ternopil

881,9

121,4

119,8

Kharkiv

4635,4

128,7

121,0

Kherson

1216,3

121,7

117,6

Khmelnytskiy

1273,0

126,4

110,8

Cherkasy

1148,7

116,9

110,8

Chernivtsi

913,2

109,3

113,9

Chernihiv

1047,2

113,9

114,2

City of Kyiv

12452,3

144,6

129,3

City of Sevastopol

565,9

125,3

126,0