Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in January-August 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January–August 2006 to January–August 2005

Reference:

January–August 2005 to January–August 2004

Ukraine

75757,7

125,6

123,1

Autonomous Republic of Crimea

2902,5

126,9

128,7

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

1679,2

117,7

113,9

Volyn

1428,9

114,9

118,4

Dnipropetrovsk

6799,5

126,3

125,3

Donetsk

6561,9

127,6

130,1

Zhytomyr

1423,2

117,0

120,9

Zakarpattya

1799,6

95,2

122,6

Zaporizhzhya

2947,3

112,3

124,9

Ivano-Frankivsk

1334,2

129,7

122,5

Kyiv

2727,6

136,5

118,0

Kirovohrad

1144,9

117,1

119,6

Luhansk

2240,7

123,8

112,6

Lviv

4161,4

112,2

122,9

Mykolayiv

1433,2

127,4

123,1

Odesa

4452,6

137,0

120,7

Poltava

1973,5

124,5

116,7

Rivne

1268,6

119,1

114,1

Sumy

1312,7

113,0

116,8

Ternopil

1020,9

120,8

119,0

Kharkiv

5407,9

127,4

122,4

Kherson

1456,8

120,0

117,2

Khmelnytskiy

1501,5

126,6

111,2

Cherkasy

1336,6

116,0

111,9

Chernivtsi

1079,2

110,1

113,6

Chernihiv

1218,7

113,5

114,7

City of Kyiv

14429,0

143,6

131,5

City of Sevastopol

715,6

120,9

131,5