Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in January-September 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January–September 2006 to January– September 2005

Reference:

January– September 2005 to January– September 2004

Ukraine

86863,6

125,0

123,2

Autonomous Republic of Crimea

3364,7

126,8

126,6

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

1940,2

116,2

115,1

Volyn

1636,4

113,5

117,5

Dnipropetrovsk

7770,1

126,3

124,1

Donetsk

7498,9

128,2

129,0

Zhytomyr

1623,6

116,3

120,5

Zakarpattya

2098,9

98,5

122,5

Zaporizhzhya

3406,2

111,4

124,9

Ivano-Frankivsk

1520,3

128,7

122,8

Kyiv

3156,5

132,9

121,9

Kirovohrad

1316,7

117,3

117,3

Luhansk

2568,0

123,4

111,4

Lviv

4763,1

111,1

124,3

Mykolayiv

1645,3

124,6

121,7

Odesa

5094,0

135,7

120,5

Poltava

2252,1

124,7

116,3

Rivne

1452,1

116,7

115,0

Sumy

1505,8

112,9

117,0

Ternopil

1156,5

119,9

118,5

Kharkiv

6182,5

126,3

122,6

Kherson

1690,8

120,8

118,1

Khmelnytskiy

1752,3

126,1

113,0

Cherkasy

1525,1

115,7

112,1

Chernivtsi

1229,8

109,2

113,2

Chernihiv

1397,7

113,9

114,5

City of Kyiv

16498,4

142,6

132,6

City of Sevastopol

817,6

118,2

134,4