Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in January-October 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January–October 2006 to January– October 2005

Reference:

January– October 2005 to
January– October 2004

Ukraine

99081,1

125,0

122,4

Autonomous Republic of Crimea

3797,4

127,1

127,1

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

2195,9

114,3

117,3

Volyn

1931,9

119,2

120,0

Dnipropetrovsk

8827,2

124,3

124,5

Donetsk

8548,2

128,8

127,3

Zhytomyr

1875,8

120,5

116,6

Zakarpattya

2283,1

97,9

117,2

Zaporizhzhya

3782,8

110,5

120,9

Ivano-Frankivsk

1758,8

130,6

121,7

Kyiv

3587,6

136,6

118,0

Kirovohrad

1540,0

120,2

114,6

Luhansk

2940,1

125,0

109,4

Lviv

5409,9

111,3

123,0

Mykolayiv

1968,3

127,0

121,6

Odesa

5758,7

135,2

121,2

Poltava

2629,1

121,6

117,4

Rivne

1639,4

115,7

113,2

Sumy

1708,2

112,1

116,2

Ternopil

1353,7

119,9

120,7

Kharkiv

7042,1

125,0

125,3

Kherson

2084,7

117,6

118,0

Khmelnytskiy

1925,7

125,2

114,0

Cherkasy

1786,8

119,9

108,1

Chernivtsi

1402,5

110,0

111,9

Chernihiv

1623,4

116,5

112,9

City of Kyiv

18758,3

142,3

132,2

City of Sevastopol

921,5

117,9

133,8