Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in retail trade and restaurant business in January-November 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

January–November 2006 to
January–November 2005

Reference:

January–November 2005 to
January-November 2004

Ukraine

110167,9

125,1

122,4

Autonomous Republic of Crimea

4162,4

127,2

124,7

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

2473,6

115,1

118,5

Volyn

2139,8

119,4

118,6

Dnipropetrovsk

9843,9

124,2

125,7

Donetsk

9471,9

128,9

126,8

Zhytomyr

2075,0

120,7

116,0

Zakarpattya

2510,1

98,6

115,7

Zaporizhzhya

4237,9

111,5

120,4

Ivano-Frankivsk

1951,6

129,3

122,5

Kyiv

3978,0

136,9

119,2

Kirovohrad

1714,9

121,5

114,8

Luhansk

3266,9

125,7

106,0

Lviv

6028,5

111,6

123,0

Mykolayiv

2185,3

126,9

121,2

Odesa

6355,2

134,0

121,8

Poltava

2930,1

121,3

118,6

Rivne

1826,5

115,8

112,5

Sumy

1908,3

112,5

116,3

Ternopil

1498,8

120,1

120,1

Kharkiv

7851,1

124,2

125,4

Kherson

2323,6

117,7

120,0

Khmelnytskiy

2115,2

124,4

114,4

Cherkasy

1973,1

119,5

108,3

Chernivtsi

1545,7

109,9

111,3

Chernihiv

1795,4

116,1

112,9

City of Kyiv

20989,3

142,3

132,2

City of Sevastopol

1015,8

119,0

132,4