Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Retail turnover of enterprises engaged in 2006

 

 

Retail trade turnover, mln.UAH

Volume indices of retail trade turnover (in comparable prices), %

2006 to 2005

Reference:

2005 to 2004

Ukraine

123668,0

125,3

123,0

Autonomous Republic of Crimea

4630,4

127,3

125,5

oblasts

 

 

 

Vinnytsya

2878,5

119,8

117,1

Volyn

2385,1

119,4

119,0

Dnipropetrovsk

11146,0

124,8

126,8

Donetsk

10648,2

129,2

127,5

Zhytomyr

2317,9

121,5

115,8

Zakarpattya

2755,6

99,4

114,0

Zaporizhzhya

4747,4

112,3

120,4

Ivano-Frankivsk

2178,9

128,6

122,6

Kyiv

4412,6

138,7

119,8

Kirovohrad

1921,1

122,1

114,6

Luhansk

3704,7

125,9

106,6

Lviv

6751,2

112,2

123,3

Mykolayiv

2468,3

127,6

122,6

Odesa

7101,7

133,1

123,9

Poltava

3259,9

121,6

119,1

Rivne

2047,1

115,2

114,1

Sumy

2128,3

112,7

117,0

Ternopil

1667,3

120,0

120,6

Kharkiv

8843,7

124,4

125,2

Kherson

2569,3

118,2

122,1

Khmelnytskiy

2332,1

123,9

114,9

Cherkasy

2187,3

119,1

108,9

Chernivtsi

1720,4

111,1

110,2

Chernihiv

2001,7

115,8

113,7

City of Kyiv

23720,0

140,7

133,7

City of Sevastopol

1143,3

120,5

134,0