Archives:2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural population movement January-May 2013

 

1. Data for births, deaths and natural increase (decrease)

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase (decrease)

Infant mortality

Ukraine

197424

287555

–90131

1666

Autonomous Republic of Crimea

9370

11497

–2127

71

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

6890

11067

–4177

69

Volyn

5862

6019

–157

36

Dnipropetrovsk

14171

22184

–8013

133

Donetsk

16216

29650

–13434

205

Zhytomyr

6044

9166

–3122

48

Zakarpattya

7099

6458

641

70

Zaporizhzhya

7211

11403

–4192

61

Ivano-Frankivsk

6566

7437

–871

54

Kyiv

8026

11831

–3805

50

Kirovohrad

4177

7240

–3063

49

Luhansk

8053

15534

–7481

64

Lviv

11617

13883

–2266

92

Mykolayiv

5082

7644

–2562

45

Odesa

11232

14592

–3360

111

Poltava

5547

10571

–5024

36

Rivne

6715

6257

458

57

Sumy

4145

8469

–4324

22

Ternopil

4671

6353

–1682

26

Kharkiv

10402

17403

–7001

71

Kherson

4805

6950

–2145

42

Khmelnytskiy

5827

8856

–3029

34

Cherkasy

4673

9049

–4376

39

Chernivtsi

4395

4947

–552

27

Chernihiv

3967

8891

–4924

36

 

 

 

 

 

City of Kyiv

12935

11951

984

109

Sevastopol agglomeration

1726

2253

–527

9

 

2. Crude birth, death, natural increase (decrease)

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase (decrease)

infant mortality rate1

Ukraine

10,5

15,3

–4,8

7,8

Autonomous Republic of Crimea

11,5

14,1

–2,6

7,0

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,3

16,5

–6,2

9,2

Volyn

13,6

14,0

–0,4

5,7

Dnipropetrovsk

10,3

16,2

–5,9

8,7

Donetsk

9,0

16,4

–7,4

11,6

Zhytomyr

11,5

17,5

–6,0

7,5

Zakarpattya

13,7

12,5

1,2

9,0

Zaporizhzhya

9,8

15,5

–5,7

7,8

Ivano-Frankivsk

11,5

13,0

–1,5

7,6

Kyiv

11,3

16,6

–5,3

5,8

Kirovohrad

10,2

17,6

–7,4

10,9

Luhansk

8,7

16,7

–8,0

7,2

Lviv

11,0

13,2

–2,2

7,4

Mykolayiv

10,5

15,8

–5,3

8,1

Odesa

11,3

14,7

–3,4

8,9

Poltava

9,1

17,4

–8,3

6,0

Rivne

14,0

13,0

1,0

7,6

Sumy

8,8

17,9

–9,1

4,8

Ternopil

10,5

14,3

–3,8

5,2

Kharkiv

9,1

15,3

–6,2

6,3

Kherson

10,8

15,6

–4,8

8,1

Khmelnytskiy

10,7

16,3

–5,6

5,5

Cherkasy

8,9

17,3

–8,4

7,5

Chernivtsi

11,7

13,2

–1,5

5,7

Chernihiv

8,9

20,0

–11,1

8,5

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,0

10,2

0,8

7,8

Sevastopol agglomeration

10,9

14,2

–3,3

4,8

1 Per 1000 live birth.