Archives: 2015| 2014| 2013 |2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Population (by estimate) as of February 1, 2015. Average annual populations January 20151

(persons)

 

Present population

Resident population

as of February 1, 2015

average populations January 2015

as of February 1, 2015

average populations January 2015

Ukraine

42910885

42919912

42741248

42750275

Vinnytsya

1609596

1610084

1602511

1602999

Volyn

1042830

1042874

1040102

1040146

Dnipropetrovsk

3274614

3275625

3271305

3272316

Donetsk2

4294470

4295735

4281585

4282850

Zhytomyr

1255299

1255632

1256068

1256401

Zakarpattya

1259540

1259555

1256707

1256722

Zaporizhzhya

1764930

1765428

1764141

1764639

Ivano-Frankivsk

1382571

1382562

1379845

1379836

Kyiv

1729025

1729129

1723246

1723350

Kirovohrad

979887

980233

973472

973818

Luhansk2

2218681

2219361

2214084

2214764

Lviv

2536926

2537362

2518556

2518992

Mykolayiv

1163763

1164053

1163048

1163338

Odesa

2395526

2395984

2384466

2384924

Poltava

1447933

1448454

1440095

1440616

Rivne

1161177

1161164

1160117

1160104

Sumy

1122523

1122986

1120331

1120794

Ternopil

1069642

1069789

1066391

1066538

Kharkiv

2730055

2730678

2714419

2715042

Kherson

1067341

1067609

1065909

1066177

Khmelnytskiy

1300567

1300905

1297404

1297742

Cherkasy

1250925

1251371

1247296

1247742

Chernivtsi

909728

909847

906663

906782

Chernihiv

1054626

1055150

1046084

1046608

City of Kyiv

2888710

2888342

2847403

2847035

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, and the city of Sevastopol.

2  Data can be rivesed.