Archives: 2015| 2014| 2013 |2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Population (by estimate) as of March 1, 2015. Average annual populations January-February 20151

(persons)

 

Present population

Resident population

as of March 1, 2015

average populations January-February 2015

as of March 1, 2015

average populations January-February 2015

Ukraine

42895704

42912501

42726067

42742864

Vinnytsya

1608835

1609704

1601750

1602619

Volyn

1042772

1042845

1040044

1040117

Dnipropetrovsk

3272673

3274655

3269364

3271346

Donetsk2

4291809

4294529

4278924

4281644

Zhytomyr

1254500

1255233

1255269

1256002

Zakarpattya

1259262

1259416

1256429

1256583

Zaporizhzhya

1763882

1764904

1763093

1764115

Ivano-Frankivsk

1383042

1382797

1380316

1380071

Kyiv

1729181

1729207

1723402

1723428

Kirovohrad

979324

979951

972909

973536

Luhansk2

2217544

2218847

2212947

2214250

Lviv

2535996

2536897

2517626

2518527

Mykolayiv

1163129

1163735

1162414

1163020

Odesa

2394968

2395705

2383908

2384645

Poltava

1447159

1448067

1439321

1440229

Rivne

1161130

1161141

1160070

1160081

Sumy

1121709

1122579

1119517

1120387

Ternopil

1069324

1069630

1066073

1066379

Kharkiv

2729316

2730309

2713680

2714673

Kherson

1066907

1067392

1065475

1065960

Khmelnytskiy

1299841

1300542

1296678

1297379

Cherkasy

1250211

1251014

1246582

1247385

Chernivtsi

909646

909806

906581

906741

Chernihiv

1053706

1054690

1045164

1046148

City of Kyiv

2889838

2888906

2848531

2847599

1 Excluding the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, and the city of Sevastopol.

2 Data can be rivesed.