Expenditures and resources of Ukrainian households

 

2020

Vinnytsya

Volyn

Dnipropetrovsk

Donetsk

Zhytomyr

Zakarpattya

Zaporizhzhya

Ivano-Frankivsk

Kyiv

Kirovohrad

Luhansk

Lviv

Mykolayiv

Odesa

Poltava

Rivne

Sumy

Ternopyl

Kharkiv

Kherson

Khmelnytskiy

Cherkasy

Chernivtsi

Chernihiv

City of Kyiv

© SSC of Ukraine, 1998-2021
Date of the Last modifications:
15.11.2021

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International license