ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

14.06.2010

Київ

216

 

Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики

 

 

 

 

На виконання положень Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №1413-р, з метою підвищення довіри користувачів до діяльності органів державної статистики, забезпечення високої якості статистичної інформації та впровадження найкращого досвіду європейської статистики в національну статистичну практику

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Принципи діяльності органів державної статистики, гармонізовані з Кодексом діяльності європейської статистики (далі -Принципи діяльності), що додаються.

 

2. Першому заступнику, заступникам Голови» керівникам самостійних структурних підрозділів Держкомстату, територіальних та функціональних органів державної статистики забезпечити безумовне дотримання працівниками системи органів державної статистики Принципів діяльності, затверджених цим наказом.

 

3.  Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О.Е.) разом з і ншими самостійними структурними підрозділами Держкомстату та територіальними органами державної статистики розробити на підставі Принципів діяльності, затверджених цим наказом, Порядок проведення самооцінки діяльності органами державної статистики та здійснити його апробацію до кінця поточного року.

 

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) довести цей наказ до відома першого заступника, заступників Голови, керівників

самостійних   структурних   підрозділів   Держкомстату,   територіальних   та функціональних органів державної статистики.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко