Методологічні пояснення

 

Індекс промислової продукції розраховується відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224 (у редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 №91, зі змінами). Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників (біля 1200 позицій) та структурі валової доданої вартості за базисний рік.

Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016=100%).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за функціональним підходом (по однорідних продуктах).

Річні дані щодо обсягів реалізованої продукції за результатами структурного обстеження підприємств сформовано за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ), короткотермінові (на підставі спостереження щодо економічних показників короткотермінової статистики промисловості) – за вирахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості розраховується за методологією, яка узгоджена з європейськими стандартами у цій сфері на підставі Методологічних положень, затверджених наказом Держстату від 25.03.2016 № 45. Розрахунок індексу базується на даних про динаміку обсягів реалізованої продукції добувної та переробної промисловості та структурі реалізації за базисний рік.

Індекси за 2015-2019 роки переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016=100%).

Виробництво промислової продукції у натуральному вираженні показане по валовому випуску, уключаючи продукцію, призначену для подальшої переробки в межах одного підприємства, та продукцію, вироблену для власних потреб підприємства. Інформація щодо виробництва промислової продукції за видами надана за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізована з Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (ЄС) (СРА) та базується на Переліку промислової продукції для ЄС (PRODCOM) та враховує енергетичні види продукції.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
30.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше