Календар оприлюднення інформації на 2020 рік

(СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Економічна статистика)

 

Економічна статистика

Макроекономічна_статистика / Національні рахунки  / Діяльність_підприємств / Послуги / Внутрішня_торгівля / Капітальні_інвестиції  / Основні_засоби / Сільське,_лісове_та_рибне_господарство / Енергетика / Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм  / Реєстр_статистичних_одиниць / Навколишнє_середовище /Зовнішньоекономічна_діяльність  /Ціни / Наука та інновації /Інформаційне_суспільство

 

 

Перелік матеріалів

Індекс департа-менту*

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Статистична інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макроекономічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденції ділової активності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

10

I кв.2020

 

 

8

ІI кв.2020

 

 

10

IІІ кв.2020

 

 

9

IV кв.2020

 

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

10

I кв.2020

 

 

8

ІI кв.2020

 

 

10

IІІ кв.2020

 

 

9

IV кв.2020

 

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

10

I кв.2020

 

 

8

ІI кв.2020

 

 

10

IІІ кв.2020

 

 

9

IV кв.2020

 

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

10

I кв.2020

 

 

8

ІI кв.2020

 

 

10

IІІ кв.2020

 

 

9

IV кв.2020

 

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

10

I кв.2020

 

 

 

8

ІI кв.2020

 

 

10

IІІ кв.2020

 

 

9

IV кв.2020

 

Індикатор економічних настроїв (2017-2020)

04

 

14

I кв.2017-
I кв.2020

 

 

15

I кв.2017-
ІI кв.2020

 

 

14

I кв.2017-
IІІ кв.2020

 

 

13

I кв.2017-IV кв.2020

 

Інвестиційні очікування у промисловості (2015-2020)

04

 

 

 

 

18

2015-2020

 

 

 

 

 

16

2015-2021

 

Тенденції підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ІI кв.2020

 

 

 

Очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності та основними промисловими групами

04

 

10

01-03.20

6

02-04.20

6

03-05.20

8

04-06.20

5

05-07.20

6

06-08.20

10

07-09.20

7

08-10.20

6

09-11.20

9

10-12.20

7

11.20- 01.21

щоквартальні дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2020)

04

 

14

I кв.2015-
I кв.2020

 

 

15

I кв.2015-
II кв.2020

 

 

14

I кв.2015-
IІІ кв.2020

 

 

13

I кв.2015-IV кв.2020

 

Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами  економічної діяльності та основними промисловими групами (2015-2020)

04

 

14

I кв.2015-
I кв.2020

 

 

15

I кв.2015-
II кв.2020

 

 

14

I кв.2015-
IІІ кв.2020

 

 

13

I кв.2015-IV кв.2020

 

Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2020)

04

 

14

I кв.2015-
I кв.2020

 

 

15

I кв.2015-
II кв.2020

 

 

14

I кв.2015-
IІІ кв.2020

 

 

13

I кв.2015-IV кв.2020

 

Очікування підприємств роздрібної торгівлі щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2020)

04

 

14

I кв.2015-
I кв.2020

 

 

15

I кв.2015-
II кв.2020

 

 

14

I кв.2015-
IІІ кв.2020

 

 

13

I кв.2015-IV кв.2020

 

Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності за видами економічної діяльності (2015-2020)

04

 

14

I кв.2015-
I кв.2020

 

 

15

I кв.2015-
II кв.2020

 

 

14

I кв.2015-
IІІ кв.2020

 

 

13

I кв.2015-IV кв.2020

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1990-2019

Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності

02

 

 

31

2000-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2016-2019

Валовий внутрішній продукт за категоріями кінцевого використання

02

 

 

31

2000-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2016-2019

Валовий внутрішній продукт за категоріями доходу

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2016-2019

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведені національні рахунки

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2019

Рахунки інституційних секторів економіки

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2019

Баланс активів і пасивів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів

02

 

 

 

 

29

2018

 

 

 

 

 

 

 

Експериментальний баланс нефінансових активів

02

 

 

 

 

29

2018

 

 

 

 

 

 

 

Доходи населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення (попередні дані)

02

 

 

 

02

I-IV кв. 2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення (остаточні дані)

02

 

 

 

10

I-IV кв. 2018, 2018

 

 

 

 

 

 

 

30

(2012-2019)

Регіональні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт

02

 

 

30

2004-2018

 

 

 

09

2004-2019

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення по регіонах

02

16

2002-2018

 

 

29

2002-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартальні національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий національний дохід (остаточні дані)

02

 

 

 

24

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії кінцевого використання валового внутрішнього продукту за функціональними класифікаціями (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (остаточні дані)

02

 

 

17

І-ІV кв. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий національний дохід (уточнені дані)

02

 

 

 

24

І-ІV кв.
2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорії кінцевого використання валового внутрішнього продукту за функціональними класифікаціями (уточнені дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (уточнені дані)

02

 

 

23

І-ІV кв.
2019, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Валовий внутрішній продукт у цінах попереднього року (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Зміна обсягу валового внутрішнього продукту (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Категорії кінцевого використання валового внутрішнього продукту за функціональними класифікаціями (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Кінцеві споживчі витрати сектору загального державного управління за функціями (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Кінцеві споживчі витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, за цілями (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведені національні рахунки

02

 

 

23

IV кв. 2019

 

 

22

І кв. 2020

 

 

21

ІІ кв. 2020

 

 

22

ІІІ кв. 2020

Квартальні національні рахунки за інституційними секторами

02

 

 

31

IV кв. 2019

 

 

 

01

І кв. 2020

 

30

ІІ кв. 2020

 

 

30

ІІІ кв. 2020

Доходи населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

 

03

I кв.2020

 

 

02

ІI кв.2020

 

30

ІIІ кв.2020

Наявний дохід населення (попередні дані)

02

 

 

 

 

 

 

03

I кв.2020

 

 

02

ІI кв.2020

 

30

ІIІ кв.2020

Таблиця  "витрати-випуск"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця  "витрати-випуск" у цінах споживачів

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2019

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники діяльності суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2019

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Кількість найманих  працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Витрати на персонал суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2019

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  (2013-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2019

 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (2013-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2019

 

Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємств

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2019

 

 

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2019

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2019

 

 

Кількість найманих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2019

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2010-2019

 

 

Витрати на персонал суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2019

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності (2013-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2019

 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності          (2013-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2013-2019

 

Показники діяльності підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за видами економічної діяльності (2012-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2019

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності (2012-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2019

 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за складовими витрат за видами економічної діяльності (2012-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2019

 

Показники діяльності підприємств, згруповані за спеціальними агрегаціями (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2019

 

Кількість магазинів роздрібної торгівлі та їх торгова площа за видами економічної діяльності (2018-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2018-2019

 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності      (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2019

 

Показники діяльності великих, середніх, малих та мікропідприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

22

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2019

 

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2019

 

Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2012-2019

 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2012-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2010-2019

 

Фінанси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування  підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

20

2019 (остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Фінансові результати до оподаткування підприємств з розподілом за їх розмірами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Формування чистого прибутку (збиток) підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2019

 

 

Рентабельність діяльності підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств  за видами економічної діяльності промисловості

 04

 

 

 

 

 

19

2019 (попередні дані)

 

 

 

 

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

 04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2010-2019

 

 

Показники балансу підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2013-2019)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2013-2019

 

 

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

04

 

 

 

 

 

25

І кв. 2020

 

 

25

І півр. 2020

 

 

24

9 міс. 2020

Послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності

03

 

 

06

(IV кв.2019)

 

 

05

(I кв.2020)

 

 

07

(IІ кв.2020)

 

 

07

(ІІI кв.2020)

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продаж пального через АЗС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

24

12.2019

24

01.2020

24

02.2020

24

03.2020

25

04.2020

24

05.2020

24

06.2020

25

07.2020

24

08.2020

26

09.2020

24

10.2020

24

11.2020

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

24

01-12.2019

24

01.2020

24

01-02.2020

24

01-03.2020

25

01-04.2020

24

01-05.2020

24

01-06.2020

25

01-07.2020

24

01-08.2020

26

01-09.2020

24

01-10.2020

24

01-11.2020

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за місяць)

08

24

12.2019

24

01.2020

24

02.2020

24

03.2020

25

04.2020

24

05.2020

24

06.2020

25

07.2020

24

08.2020

26

09.2020

24

10.2020

24

11.2020

Обсяг роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС по регіонах (за період з початку року)

08

24

01-12.2019

24

01.2020

24

01-02.2020

24

01-03.2020

25

01-04.2020

24

01-05.2020

24

01-06.2020

25

01-07.2020

24

01-08.2020

26

01-09.2020

24

01-10.2020

24

01-11.2020

Запаси світлих нафтопродуктів і газу на АЗС по регіонах на кінець місяця

08

24

12.2019

24

01.2020

24

02.2020

24

03.2020

25

04.2020

24

05.2020

24

06.2020

25

07.2020

24

08.2020

26

09.2020

24

10.2020

24

11.2020

Оптова торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2019)

03

 

 

 

01

2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

03

 

 

27

01-12.2019

 

 

15

01-03.2020

 

 

14

01-06.2020

 

 

14

01-09.2020

Роздрібна торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі

03

22

01-12.2019
(попередні дані)

21

01.2020

23

01-02.2020

22

01-03.2020

22

01-04.2020

23

01-05.2020

22

01-06.2020

21

01-07.2020

22

01-08.2020

22

01-09.2020

23

01-10.2020

22

01-11.2020

Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі

03

 

 

 

24

01-12.2019
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі

03

22

01-12.2019
(попередні дані)

21

01.2020

23

01-02.2020

22

01-03.2020

22

01-04.2020

23

01-05.2020

22

01-06.2020

21

01-07.2020

22

01-08.2020

22

01-09.2020

23

01-10.2020

22

01-11.2020

Регіональна структура обороту роздрібної торгівлі

03

 

 

 

24

01-12.2019
(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі

03

22

01-12.2019
(попередні дані)

21

01.2020

23

01-02.2020

22

01-03.2020

22

01-04.2020

23

01-05.2020

22

01-06.2020

21

01-07.2020

22

01-08.2020

22

01-09.2020

23

01-10.2020

22

01-11.2020

Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах

03

 

 

27

01-12.2019

 

 

15

01-03.2020

 

 

14

01-06.2020

 

 

14

01-09.2020

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами по регіонах

03

 

 

27

01-12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (2005-2019)

03

 

 

 

14

2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, що вироблені на території України (2005-2019)

03

 

 

 

14

2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (2005-2019)

03

 

 

 

14

2005-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.19 (попередні дані)

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.19 (попередні дані)

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.19 (попередні дані)

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості  (щоквартальні показники)

04

 

24

01-12.19 (попередні дані)

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного періоду попереднього року)

04

 

24

01-12.19

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (до відповідного кварталу попереднього року)

04

 

24

01-12.19

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності промисловості (до відповідного періоду попереднього року)

04

 

24

01-12.19

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності промисловості (до відповідного кварталу попереднього року)

04

 

24

01-12.19

 

 

25

01-03.20

 

 

25

01-06.20

 

 

24

01-09.20

 

Капітальні інвестиції (щоквартальні показники)

04

 

 

10

01-12.19 (попередні дані)

 

 

09

01-03.20

 

 

08

01-06.20

 

 

09

01-09.20

Капітальні інвестиції (річні показники)

04

 

 

 

 

12

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2019)

04

 

 

 

 

12

2010-2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2019)