Статистика України, 2001, № 1 (12)

Щоквартальний

науково-інформаційний

журнал

2001, № 1 (15)

Видається з 1998 року

 

У номері:

 

 

 

Теорія та методологія статистики

Головко В.А. Система національних рахунків України: сучасний стан та напрямки удосконалення.

Чирков В.Г., Погодін С.О. Точність та надійність вибіркових даних.

Лишиленко В.І., Лайко П.П., Махсма М.Б., Скачек Н.Ю. Розрахунок щомісячних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства.

 

Державне управління

 

Лебединський Ю.П., Драпіковський О.І., Іванова І.І. Реальна вартість міських земель та її роль у забезпеченні сталого розвитку міста.

 

Статистика та економіка

 

Ткаченко Л.Г. Напрями вдосконалення статистичного спостереження неформального сектора економіки в Україні

 

Регіональна статистика

 

Шишкін В.С. Концептуальні та методологічні підходи до вивчення регіональних особливостей людського розвитку.

Колесник С.І. Екологічний стан регіону: методологічні підходи до його визначення.

Климчик О.М. Проблеми використання та охорони водних ресурсів регіону.

 

Демографічна статистика

 

Остапчук О.Е. Коментарі до закону України “Про Всеукраїнський перепис населення”.

 

Соціальна статистика

 

Григорович Н.В. Праця дітей в Україні (за результатами вибіркового обстеження)

 

Статистика в ринковій економіці

 

Шамшетдінов Ю.М., Столяров Г.С. Стан інформаційного ринку України та місце Держкомстату на ньому.

 

Методики, консультації, довідки

 

Яценко І.В. Методи визначення вартості оренди.

 

Міжнародні та зарубіжні організації, програми та проекти

 

Статистична система Федеративної Республіки Німеччини.

 

Історія статистики

 

Злупко С.М. Новаторські статистико-економічні дослідження Євгена Слуцького.

 

Офіційні матеріали

Закон України “Про Всеукраїнський перепис населення”.

Положення про Раду керівників регіональних управлінь державної статистики.

 

Експрес-статистика

 

Соціально-економічне становище України за 2000 рік.

 

Хроніка

Нові видання

Анотації

 

 

 

 

 

© Державний комітет статистики України, 2001

© НДІ статистики України, 2001