СТАТИСТИКА УКРАЇНИ

 

Щоквартальний                                                                                   2001, № 3 (14)

науково-інформаційний                                                                     Видається з 1998 року

журнал

 

У номері:

 

Державне управління

 

Осауленко О.Г. Інформаційне управлінське забезпечення сталого розвитку.

Бєгун А.В., Бондаренко І.Г. Вплив деяких факторів на стан інвестиційний ресурсів України.

 

Теорія та методологія статистики

 

Головко В.А. До питання про розробку квартальних національних рахунків України.

Саріогло В.Г., Гладун О.М., Валькова Т.О. Калібрація статистичних ваг для підвищення репрезентативності даних вибіркових обстежень домогосподарств.

Чирков В.Г., Погодін С.А. Оптимізація точності та надійності вибіркових даних.

Пугачева М.В. Використання методів розвідувального статистичного аналізу для інтерпритації даних конюнктурних обстежень.

 

Статистика видів економічної діяльності

 

Лишиленко О.В. Формування облікової інформації в системі управлінського обліку на підприємстві.

 

Соціальна статистика

 

Григорович Н.В., Калачова І.В. Соціально-економічна захищеність населення України.

 

Регіональна статистика

 

Скальський В.В. Проблеми розвитку інформаційно-обчислювальної системи на регіональному рівні.

Ігнатов С.Н. Рейтингова система оцінки роботи статорганів області.

Хатямова-Гоман Л.А. Оцінка коливань та сталості динаміки надходжень податків у Черкаській області.

Данилко С.В. Релігійна мережа регіону: статистичний аспект.

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

 

Білуха М.Т., Романенко Л.Ф. Аудит ефективності комерційних банків за міжнародними стандартами.

 

Статистика в ринковій економіці

 

Григорович С.В. Маркетинг у статистиці.

 

Історія статистика

 

Мороз Ю.Ю. Податкова статистика: історико-організаційний аспект.

 

Хроніка.

Нові видання.

Анотації.