Статистика України

 

 

       Щоквартальний                                                                            2001, № 4 (15)

науково-інформаційний                                                                     Видається з 1998 року

            журнал

 

 

У номері:

 

Державне управління

 

Осауленко О.Г. Проблеми підготовки програми розвитку державної статистики на 2003-2007 роки.

Проценко Т.О. Державне управління іноземним інвестуванням в регіоні України.

Жадан І.О. Підприємства зі змішаною формою власності – роль та місце в контексті державної політики.

Токовенко В.В. Концептуальна модель взаємодії політичного керівництва та державного управління.

Рудакевич М.І. Ціннісний підхід до аналізу етичних проблем державного службовця.

Ромат Є.В. Органи виконавчої влади в системі державного управління рекламною діяльністю в Україні.

Теорія та методологія статистики

 

Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування.

Саріогло В.Г., Гладун О.М., Лиса О.В. Метод композиційних оцінок у вирішенні проблеми “малих територій”.

 

Статистика та економіка

 

Шишкіна К.М. Сучасні проблеми розповсюдження статистичної інформації.

Остапчук І.Л. Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку: взаємодія, стратегія та перспективи.

 

Офіційні матеріали

 

Соціально-економічне становище України за січень-вересень 2001 року.

 

В порядку обговорення

 

Галиця І.О. Особливості відтворення та інноваційного процесу в сучасних умовах.

Костенко В.В. Використання показників обліку в матеріальному стимулюванні.

 

Хроніка

Нові видання

Анотації