Статистика України

 

 

       Щоквартальний                                                                            2002, № 1 (16)

науково-інформаційний                                                                     Видається з 1998 року

            журнал

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

 

Головко В.А., Пелеро Е., Пугачова М.В., Нікітіна І.М. Побудова синтетичних індикаторів на базі кон’юнктурних обстежень для прогнозування макропоказників.

Камашева Н.В. Використання статистичних методів для дослідження взаємозв’язків між макроекономічними показниками.

Нікітіна І.М., Люсіна Н.І. Методологічні основи організації та проведення вибіркового обстеження витрат на виробництво.

Тамашевич В.М. Компромісна оцінка матеріального становища населення Білорусі.

 

Державне управління

 

Дармограй Н.М. Культура державотворення в Україні: гендерний аспект.

Ільченко Я.В. Еволюція права комунальної власності в Україні.

Клімова С.М. Система державного фінансового контролю.

Хорошковський В.І., Юрчишин В.В. Інвестиційні потреби лібералізації та розвитку.

 

Регіональна статистика

 

Сидорова А.В. Комплексна оцінка розвитку сектора послуг на регіональному рівні.

Скальський В.В. Аналіз стану та перспективи розвитку торгівлі на селі Хмельниччини.

 

Проблеми статистичних досліджень

 

Данилко В.К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми.

Кокарєв І.В. Дослідження товарних ринків в умовах ринкової економіки.

Цал-Цалко Ю.С. Щодо достовірності статистичних фінансових інформаційних ресурсів балансу підприємства.

 

Офіційні матеріали

 

Соціально-економічне становище України за 2001 рік.

 

Статистика і наука

 

Онопрієнко М.В. Статистика захистів дисертацій з інформатики у 1992–2000 рр.

 

Міжнародні та зарубіжні організації, програми та проекти

 

В.де Вріс. Змістовні оцінки: показники прогресу, прогрес показників.

Симчера В.М. 53-я сесія Міжнародного статистичного інституту (22–29 серпня 2001 р., Сеул, Республіка Корея).

Статистика Австрії в контексті нещодавніх структурних змін.

 

В органах державної статистики

 

Шамшетдінов Ю.М. Про діяльність та перспективи розвитку Державного агентства з розповсюдження статистичної інформації Держкомстату України.

 

Хроніка

Нові видання

Анотації