Проект

Статистика України

 

 

       Щоквартальний                                                                            2002, № 2 (17)

науково-інформаційний                                                                     Видається з 1998 року

            журнал

 

 

У номері:

 

Теорія та методологія статистики

 

Жукович І.А., Кузнєцова О.М. Методологічні аспекти аналізу звітних даних про стан науково-технічної діяльності в Україні.

Зезенько Л.Л. Фінансовий рахунок – невідємна складова СНР.

Ревенко А.П. Стан та напрямки подальшого розвитку  індексу споживчих цін в Україні.

 

Державне управління

 

Жадан І.О. Контроль та стимулювання роботи керівництва підприємств з державною часткою.

Крушельницька Т.П. Концептуальні засади державної політики формування ринку алкоголю і тютюну в Україні.

Сушинський О.І. Державна влада в аспекті публічної влади.

 

Статистика та економіка, аналіз

 

Данько М.С. Статистичний моніторинг структурних технологічних змін у промисловості.

Лесик В.М. Оцінювання впливу структурного фактора на динаміку оптових цін.

Мороз О.В., Ігнатов С.Н., Штефан Л.Б. Закономірності динаміки енергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва Вінницької області.

Суперсон В.І. Методологічні аспекти системного аналізу розвитку регіонального аграрного сектора України.

 

Удосконалення обліку та звітності

 

Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Еволюція розвитку податків та завдання обліку.

Костенко В.В. Удосконалення обліку витрат на виробництво з використанням англо-саксонської методології.

Регіональна статистика

 

Скальський В.В. Статистичне спостереження за формою № 1-підприємництво: проблеми регіонального рівня.

 

Статистика та суміжні галузі досліджень

 

Редько К.О. Методологічні основи аудиту фінансової звітності господарських товариств.

Погодін С.О. Оцінка інформації за допомогою невартісного синтезу.

 

Офіційні матеріали

 

Про попередні підсумки Всеукраїнського перепису населення 2001 року.

 

Міжнародні і зарубіжні організації, програми та проекти

 

В. де Вріс (ІІ частина). Змістовні оцінки: показники прогресу, прогрес показників.

Завдання та цілі Інституту статистики ЮНЕСКО.

Рекомендації ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології”.

 

Історія статистики

 

Гончарова Т.В. Уільям Петті – засновник науки економічної статистики.

Злупко С.М. “Досліди з поля статистики” Володимира Барвінського.

 

Хроніка

Нові видання

Анотації